Budżet i majątek Powiatu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Budżet i majątek Powiatu

 • Uchwała Nr S.O. XII/426-3/35/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.

 • Uchwała Nr S.O. XII/421/55/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 roku.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za III kwartały 2016 roku

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za II kwartały 2016 roku

 • informacji o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach- w 2015 roku

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I kwartał 2016 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 r.

 • Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego

 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2016 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/429-1/49/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

 • 1    1  2  3  4  5    14
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-05 | 13:04