Budżet i majątek Powiatu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Budżet i majątek Powiatu

 • Uchwała Nr S.O.XII/421/56/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok ...
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2014 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2014 r.

 • Infromacja o ulgach, o odroczeniach i umorzeniach w 2013 r. w zakresie podatków i opłat oraz infromacja o pomocy publicznej udzielonej w 2013 r. (zestawienie zbiorcze).

 • Informacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach - 2013 r.

 • Uchwała nr SO.XII/420/3/14 Składu Orzekającego Kolegium Izby Obrachunkowej w Krakowie do wydawania opinii o możliwości spłaty pożyczki lub kredytu oraz o możliwości wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę sam. teryt.z dnia 17 02 2014 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 r.

 • Uchwała Nr S.O.XII/423/15/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 marca 2014 r.

 • Uchwała Nr S.O.XII/426-3/12/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2014 r.

 • Uchwała Nr S.O.XII/426-2/12/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2014 r.

 • 1    3  4  5  6  7    14
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-29 | 12:01