Skład Zarządu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Skład Zarządu


Starosta Nowosądecki:
Marek Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki:
Antoni Koszyk

Członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego:
Edward Ciągło
Marian Dobosz

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:32
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-07 | 14:37