Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 45 z działkami sąsiednimi nr 5, 44, 86/1 położonymi w obrębie Mostki, gmina Stary Sącz.
  11 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 913/6 i 914 z działkami sąsiednimi nr 539/1, 894, 887/8 913/4 i 913/7 w obrębie Kąclowa.
  11 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 68/2 z działkami sąsiednimi nr 22, 68/1, 69/1, 69/3, 71 w obrębie Radajowice, gm. Gródek nad Dunajcem.
  10 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnosciach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczeniu punktów granicznych/wznowieniu znaków granicznych działki ewid. nr 3287/2 z działkami sąsiednimi 3098 i 3302 położonych w obrębie Kamionka Wielka, gmina Kamionka ...
  10 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ew. nr 41/16 a działkami ew. nr 7/1, 7/2, 8, 12, 14, 15, 41/5, 41/9, 41/11, 41/14, 41/15, 42 w obrębie Łazy Biegonickie, gmina Stary Sącz.
  10 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy pomiędzy dz. ew. nr 1017/2/ a działkami ew. nr 1016, 1018, 575/3 w obrębie 113 Miasto Nowy Sącz.
  10 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnosciach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic działki 880 z działkami sąsiednimi 855, 865, 876, 879 w Kokuszce.
  05 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 835, 865, 842, 866, 836, 837, 843, 862 z działkami sąsiednimi w obrębie Cieniawa.
  05 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 874 położonej w obrębie Zabrzeż, gm. Łącko.
  03 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i czynności przyjęcia granic działek ewid. nr 44/17 i 44/18 z działkami sąsiednimi 44/15, 44/16, 44/19, 44/20, 44/37 i 44/38.
  03 grudzień 2018
  Czytaj więcej
1  2  3