Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Obwieszczenie

  w sprawie o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 458/4 o pow. 0,0270 ha...
  13 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 176 w obr. Ptaszkowa, gm. Grybów
  13 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki zawiadamia, że została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 123 w obr. Świniarsko, gm. Chełmiec
  11 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  wydana decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obr. Piwniczna-Zdrój, gm. Piwniczna-Zdrój, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 674/6 o pow. 0,0692 ha ...
  11 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki zawiadamia, że została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 764 w obr. Piątkowa,
  10 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki zawiadamia, że została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 240 w obr. Świniarsko, gm. Chełmiec
  06 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  Zawiadomienie
  04 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 34/2 (powstała z podziału działki ewidencyjnej nr 34) w obr. Lipie gm. Gródek n/Dunajcem,
  03 grudzień 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego ...
  27 listopad 2018
  Czytaj więcej
 • Zaproszenie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  26 listopad 2018
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    35