Zdrowie i opieka społeczna

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach
Adres: Klęczany 169, 33-394 Klęczany
Telefon: 18 443-37-57, 443-39-77
Dyrektor: Marzena Rumel

 

Dom Pomocy Społecznej w Muszynie
Adres: Zielona 26, 33-370 Muszyna
Telefon: 18 471-40-14,471-87-14, Faks: 18 471-40-14
www: muszyna.domypomocy.pl
e-mail: dpsmuszyna@pro.onet.pl
Dyrektor: Katarzyna Lisowska

 

Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach
Adres:
Zbyszyce 12, 33-318 Gródek nad Dunajcem
Telefon: 18 443-22-69, 443-25-33, Faks: 18 443-25-33
e-mail:
Dyrektor: Mariusz Popiela 

 

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Adres:
Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443-71-31, 18 442-02-87, Faks: 18 443-71-31
od 1 marca 2013 r. Ośrodek  Profilaktyki i Terapii Uzależnień mieści się
w strukturze SP. ZOZ. Szpital im dr Dietla w Krynicy -Zdroju

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Adres:
Kilińskiego 72a, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443-82-51,443-75-91,444-26-72,  Faks: 18 444-27-17
e-mail:  
Dyrektor: Halina Hajtek

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie
Adres:
Piłsudskiego 119, 33-370 Muszyna
Telefon: 18 471-91-07, Faks: 18 471-91-07
Dyrektor: Maria Żuchowicz

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach
Adres:
Zbyszyce 12, 33-318 Gródek nad Dunajcem
Telefon: 18 548-50-60, Faks: 18 443-25-33
www http://bip.malopolska.pl/powzbyszyce
Dyrektor: Marta Krężel

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Adres:
 Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442-09-49,  18 443-70-04 Faks: 18 444-27-23
e-mail: sekretariat@spr.pl
www:www.spr.pl
Dyrektor: Bożena Hudzik 

 

Podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Pogotowie, opieka doraźna.
Adres: Kraszewskiego 118, 33-380 Krynica Zdrój
Telefon: 18 471-23-77

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju
Adres:
Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Telefon: 18 471-28-07,471-28-08, Faks: 18 471-23-38
www: www.szpital-krynica.pl
e-mail:  
od 1 marca  2013 r. Ośrodek  Profilaktyki i Terapii Uzależnień mieści się
w strukturze SP. ZOZ. Szpital im dr Dietla w Krynicy -Zdroju
Dyrektor: Sławomir Kmak 

 

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza - Dom Dziecka  w Klęczanach
Adres:
 Klęczany 239 33-394 Klęczany
Telefon/fax 18 548-94-60
email:
Dyrektor: Magdalena Pazgan-Głód

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-07 | 11:49
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 | 08:55