Posiedzenia Zarządu

 

 

 

Protokoły z posiedzeń Zarządu dostępne są do wglądu

w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

 

Dyrektor Wydziału :  Monika Dziedzina

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:34
data ostatniej modyfikacji: 2013-03-01 | 14:38