Wzory dokumentów


Załącznik Nr 1

WZÓR zawiadomienia o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Pliki do pobrania


Załącznik Nr 2

WZÓR oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Powiatu Nowosądeckiego (część A)
oraz
WZÓR oświadczenia o powołaniu osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady (część B)

Pliki do pobrania


Załącznik Nr 3

WZÓR oświadczenia o wyrażeniu zgody na reprezentowanie Komitetu podczas prac Rady Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania


Załącznik Nr 4

WZÓR wniosku w sprawie zgłoszenia projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Pliki do pobrania


Załącznik Nr 5

WZÓR listy poparcia mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego dla projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-06-29 | 11:54
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-29 | 11:54