Informacja dla gospodarujących odpadami - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Informacja dla gospodarujących odpadami

Informacja dla gospodarujących odpadami

STAROSTA NOWOSĄDECKI
Informacja dla gospodarujących odpadami
Starosta Nowosądecki i n f o r m u j e, że w związku ze zmianą ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) posiadacze odpadów, którzy przed dniem 5 września 2018 r. uzyskali:
• zezwolenie na zbieranie odpadów
• zezwolenie na przetwarzanie odpadów
• zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
• pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są obowiązani w terminie do dnia 5 września 2019 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej
decyzji.
 

Pliki do pobrania

data publikacji: 2019-05-27 | 12:50
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-27 | 12:57