Rejestr instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu