Gmina Łabowa

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 5481 (26174N!) ŁABOWA(KNO_LABOWA_DK75) zlok. w m. Łabowa, DZ. 488 - Prowadzący instalację: Orange Polska. S.A.

  ORL-I.6221.3.2024 z dnia 10.01.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: stacja bazowa BT22356 Łabowa dz. nr 92/16 gm. Łabowa. Prowadzący instalację Towerlink Poland Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.85.2023 - wpływ 19.12.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2021A zlok. w m. Łabowa, dz.nr 92/16 gm. Łabowa prowadzący instalację P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.74.2023 - wpływ 08-11-2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57153 (26153N!) zlok. Łabowiec 31. Prowadzący instalację: T-Mobile S.A.

  ORL-I.6221.19.2023 z dnia 29.03.2023 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2021_A zlok. w m. Łabowa - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak sprawy: ORL-I.6221.26.2021
 • Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej PEM : 5481 (Z6174N!) ŁABOWA (KNO_LABOWA_DK75) zlok. Łabowa dz. nr 488 –.Prowadzący instalację: Orange Polska S.A

  ORL- I. 6221.13.2020 z dnia 10.06.2020
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM : 26042 (26042N !) LEMANS_ZPM_ZACZYK_ŁABOWA (KNO_KAMIONKAW_LABOWA176 . - Prowadzący instalację Orange Polska S.A.

  ORL-I.6221.14.2020 z dnia 10.06.2020
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-21 | 12:09