Gmina Łabowa

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2021A zlok. w m. Łabowa, dz.nr 92/16 gm. Łabowa prowadzacy instalację P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.74.2023 - wpływ 08-11-2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57153 (26153N!) zlok. Łabowiec 31. Prowadzący instalację: T-Mobile S.A.

  ORL-I.6221.19.2023 z dnia 29.03.2023 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2021_A zlok. w m. Łabowa - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • zmiana danych dla stacji bazowej 5481_labowa.pdf

  zmiana danych dla stacji bazowej 5481_Łabowa (KNO_LABOWA_DK75) - ORL-I.6221.13.2020
 • 26042n!_labowa_zgloszenie_instalacji.pdf

  Zgłoszenie instalacji Orange Polska S.A._Łabowa_26042N!
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-13 | 09:04