Gmina Rytro

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT22391 RYTRO zlok. w m. Rytro, dz. nr 745/4- Prowadzący instalację: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.36.2024 z dnia 29.05.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57136 (26136N!) KNO_RYTRO_CENTRUM zlok. w m. Rytro, dz. nr 745/4- Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.86.2023 z dnia 28.12.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2027A zlok. Góra Cycówka, gm. Rytro. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.54.2022 z dnia 16.09.2022 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne :TSR Rytro zlok. w m .Rytro g. Cycówka dz. nr745/4, gm. Rytro- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

  ORL-I.6221.16.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57136 Rytro (26136 KNO_RYTRO_CENTRUM) zlok. w m. Rytro, Góra Cycówka - Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.8.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2027_A zlok. w m. Rytro - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak sprawy: ORL-I.6221.20.2021
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: TSR Rytro w m. Rytro - Emitel.

  Znak: ORL-I.6221.36.2020
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:23
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-29 | 08:01