Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2014B lok. Góra Kicarz, gm. Piwniczna -Zdrój. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.57.2022 z dn. 23.09.2022
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS7025B z lok. w m. Wierchomla Wielka, dz. nr 82 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.50.2022 z dnia 05.09.2022 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne :TSR Piwniczna g. Kicarz zlok. w m .Piwniczna dz. nr 3046, gm. Piwniczna-Zdrój- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2014_B zlok. w m. Piwniczna-Zdrój - Góra Kicarz - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie dla instalacji STBK BT22392 PIWNICZNA

 • TSR Piwniczna / g. Kicarz w m. Piwniczna - Emitel. Znak: ORL-I.6221.35.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: TSR Piwniczna / g. Kicarz w m. Piwniczna - Prowadzący instalację: Emitel. Znak: ORL-I.6221.35.2020
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:10
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-29 | 08:00