Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych działki ewid. nr 129/1 z działkami sąsiednimi 52/1, 52/2, 128, 129/2, 135/1, 157/1, 157/2 w obrębie Żeleźnikowa Mała, gmina Nawojowa. 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-11-20
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-20 | 12:37
planowana data dezaktywacji: 2019-12-04