Komunikaty - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komunikaty

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1503 K Florynka - Izby

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach od 28 listopada do 7 grudnia 2019 r. będą prowadzone roboty związane z odbudową korpusu drogowego, wykonaniem podbudowy i nawierzchni na osuwisku w m. Florynka w ciągu drogi powiatowej nr 1503 K Florynka - Izby. W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu w w/w terminie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1504 K Ropa - Wawrzka - Florynka do granicy z powiatem gorlickim. Objazd drogami powiatowymi; Ropa - Brunary, Ropa - Wysowa i Ropa - Wawrzka - Florynka.

wstecz
redaktor: Michał Rak
data publikacji: 2019-11-26
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-26 | 15:34