Maj - Sierpień 2011 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Maj - Sierpień 2011

30.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 30.08.11r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

93

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

88

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

80

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

51

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

121

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

25

29.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 29.08.11r.
godzinę 08:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

93

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

88

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

80

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

53

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

129

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

24

28.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 28.08.11r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

-

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

-

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

-

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

217

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

82

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

58

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

128

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

-

27.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 27.08.11r.
godzinę 08:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

-

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

-

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

-

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

218

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

83

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

68

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

-

26.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 26.08.11r.
godzinę 06:06[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

99

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

100

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

218

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

87

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

71

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

152

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

35

25.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 25.08.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

95

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

95

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

89

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

61

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

180

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

34

24.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 24.08.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

88

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

89

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

49

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

140

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

30

23.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 23.08.11r.
godzinę 08:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

97

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

89

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

49

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

32

22.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 22.08.11r.
godzinę 08:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

98

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

89

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

51

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

31

21.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 21.08.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

99

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

90

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

53

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

32

20.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 20.08.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

102

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

222

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

92

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

57

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

127

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

33

19.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 19.08.11r.
godzinę 08:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

102

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

96

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

222

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

92

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

61

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

129

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

34

18.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 18.08.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

105

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

107

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

235

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

101

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

67

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

132

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

47

17.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 17.08.11r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

112

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

118

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

248

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

110

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

79

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

142

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

57

16.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 16.08.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

117

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

210

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

270

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

122

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

90

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

67

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

130

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

65

15.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 15.08.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

101

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

112

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

132

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

58

14.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 14.08.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

104

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

111

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

224

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

62

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

141

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

56

13.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 13.08.11r.
godzinę 08:56[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

111

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

89

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

63

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

130

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

55

12.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 12.08.11r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

112

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

130

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

55

11.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 11.08.11r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

116

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

221

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

94

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

70

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

133

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

60

10.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 10.08.11r.
godzinę 08:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

115

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

119

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

98

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

78

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

139

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

60

09.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 09.08.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

131

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

121

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

214

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

110

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

92

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

82

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

152

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

47

08.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 08.08.11r.
godzinę 08:47[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

115

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

120

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

211

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

223

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

71

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

134

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

59

07.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 07.08.11r.
godzinę 08:54[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

104

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

115

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

102

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

73

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

137

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

49

06.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 06.08.11r.
godzinę 08:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

136

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

110

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

78

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

140

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

75

05.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 05.08.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

110

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

149

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

210

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

227

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

105

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

85

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

147

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

90

04.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 04.08.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

115

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

162

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

212

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

113

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

95

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

151

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

107

03.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 03.08.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

123

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

174

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

215

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

245

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

136

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

90

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

110

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

168

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

112

02.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 02.08.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

133

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

188

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

220

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

257

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

140

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

96

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

126

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

186

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

120

01.08.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 01.08.11r.
godzinę 08:54[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

148

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

172

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

230

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

280

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

178

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

96

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

122

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

185

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

94

31.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 31.07.11r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

120

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

150

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

212

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

242

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

111

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

120

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

175

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

70

30.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 30.07.11r.
godzinę 08:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

117

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

153

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

213

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

239

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

123

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

90

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

113

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

170

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

77

29.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 29.07.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

121

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

170

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

215

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

150

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

90

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

127

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

185

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

93

28.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 28.07.11r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

125

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

189

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

220

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

174

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

92

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

170

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

232

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

90

27.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 27.07.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

131

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

155

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

222

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

245

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

124

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

98

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

124

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

187

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

72

26.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 26.07.11r.
godzinę 09:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

141

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

166

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

233

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

270

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

142

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

90

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

144

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

210

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

73

25.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 25.07.11r.
godzinę 09:06[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

122

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

150

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

237

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

237

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

121

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

88

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

100

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

170

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

78

24.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 24.07.11r.
godzinę 08:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

122

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

180

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

218

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

120

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

90

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

114

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

180

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

112

23.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 23.07.11r.
godzinę 09:00[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

134

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

193

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

225

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

250

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

128

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

100

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

146

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

195

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

116

22.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 22.07.11r.
godzinę 08:47[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

156

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

222

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

243

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

285

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

154

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

116

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

196

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

252

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

107

21.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 21.07.11r.
godzinę 08:57[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

186

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 279

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

280

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

350

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

170

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

150

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

254

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

312

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

149

20.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 20.07.11r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

230

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 200

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

310

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

350

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

208

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

164

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

156

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

233

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

115

19.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 19.07.11r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 106

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

98

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

88

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

65

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

133

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

45

18.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 18.07.11r.
godzinę 08:42[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

110

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 107

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

210

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

235

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

86

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

94

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

74

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

140

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

43

17.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 17.07.11r.
godzinę 08:56[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

117

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 119

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

213

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

246

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

94

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

151

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

48

16.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 16.07.11r.
godzinę 08:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

129

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 142

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

220

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

275

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

92

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

103

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

128

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

189

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

61

15.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 15.07.11r.
godzinę 08:56[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 100

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

227

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

86

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

56

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

128

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

44

14.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 14.07.11r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

110

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 109

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

90

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

62

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

132

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

52

13.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 13.07.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

116

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 114

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

235

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

92

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

70

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

137

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

46

12.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 12.07.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

123

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 128

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

211

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

255

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

94

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

96

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

76

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

141

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

62

11.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 11.07.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

118

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 136

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

250

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

98

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

90

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

77

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

141

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

74

10.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 10.07.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

124

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 136

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

211

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

247

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

102

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

96

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

-

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

142

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 73

09.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 09.07.11r.
godzinę 09:03[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

136

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 161

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

215

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

270

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

116

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

106

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

92

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

149

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

98

08.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 08.07.11r.
godzinę 08:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

133

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

163

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

221

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

254

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

123

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

104

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

93

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

150

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 100

07.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 07.07.11r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

164

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 176

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

240

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

290

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

157

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

124

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

118

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

167

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 103

06.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 06.07.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

134

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 161

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

222

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

245

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

128

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

103

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

95

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

155

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 97

05.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 05.07.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

133

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 166

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

222

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

133

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

102

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

100

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

161

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 94

04.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 04.07.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

144

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 164

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

227

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

250

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

148

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

110

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

92

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

156

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 101

03.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 03.07.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

121

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 161

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

210

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

110

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

94

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

150

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 96

01.07.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 01.07.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

131

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 195

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

216

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

128

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

98

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

176

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

224

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 94

30.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 30.06.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

139

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 133

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

226

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

250

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

103

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

106

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

122

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

175

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 47

29.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 29.06.11r.
godzinę 08:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

142

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 106

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

213

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

310

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

130

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

135

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 36

28.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 28.06.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

113

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 87

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

221

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

81

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

42

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

121

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 20

27.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 27.06.11r.
godzinę 09:02[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

115

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

88 

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

82

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

88

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

46

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

123

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 18

26.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 26.06.11r.
godzinę 08:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

119

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

80

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

92

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

50

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

128

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 22

25.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 25.06.11r.
godzinę 08:47[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

121

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 94

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

235

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

82

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

92

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

58

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 24

24.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 24.06.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

138

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 99

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

218

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

270

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

83

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

104

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

50

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

123

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 34

23.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 23.06.11r.
godzinę 08:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 87

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

80

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

42

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

121

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 19

22.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 22.06.11r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 90

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

80

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

47

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

124

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 19

21.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 21.06.11r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

112

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

112

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

229

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

82

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

88

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

57

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 15

20.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 20.06.11r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

118

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 135

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

82

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

94

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

135

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 25

19.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 19.06.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

112

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 89

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

275

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

110

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

43

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

132

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 22

18.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 18.06.11r.
godzinę 09:13[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

113

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 90

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

92

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

38

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 24

17.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 17.06.11r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

103

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 95

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

80

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

31

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

117

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 28

16.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 16.06.11r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

103

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 96

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

212

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

-

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

34

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 36

15.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 15.06.11r.
godzinę 08:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

103

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 97

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

213

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

82

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

36

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

119

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 37

14.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 14.06.11r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

104

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 101

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

83

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

39

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

121

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 40

13.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 13.06.11r.
godzinę 08:39[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

105

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 101

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

44

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

124

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 38

12.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 12.06.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 103

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

218

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

50

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

128

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 39

11.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 11.06.11r.
godzinę 09:10[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 102

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

60

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

132

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 39

10.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 10.06.11r.
godzinę 08:47[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 102

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

51

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

133

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 29

09.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 09.06.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 94

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

-

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 34

07.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 07.06.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

110

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 96

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

52

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

130

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 36

06.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 06.06.11r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

113

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 97

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

55

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

133

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 36

05.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 05.06.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 98

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

105

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

50

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

134

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 41

04.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 04.06.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

110

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 94

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

122

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

50

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

129

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 34

03.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 03.06.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

47

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

130

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 35

02.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 02.06.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

45

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

123

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 34

01.06.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 01.06.11r.
godzinę 08:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

108

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

45

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

123

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 35

31.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 31.05.11r.
godzinę 08:42[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

110

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 96

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

52

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

134

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 35

30.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 30.05.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

113

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 98

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

102

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

65

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

134

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 28

29.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 29.05.11r.
godzinę 08:42[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

119

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 100

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

229

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

122

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

56

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

150

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 36

28.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 28.05.11r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

108

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 84

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

40

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 22

27.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 27.05.11r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 84

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

42

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 21

26.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 26.05.11r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 85

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

86

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

44

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

124

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 22

25.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 25.05.11r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

113

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 88

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

210

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

42

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

123

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 24

24.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 24.05.11r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

110

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 86

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

42

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

123

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 21

21.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 23.05.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

116

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 83

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

102

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

42

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 122

22.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 22.05.11r.
godzinę 08:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

112

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 84

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

103

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

43

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 12

21.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 21.05.11r.
godzinę 08:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

108

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 82

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

222

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

108

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

40

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 10

20.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 20.05.11r.
godzinę 08:56[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 82

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

221

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

39

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

121

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 11

19.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 19.05.11r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 83

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 218

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

42

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 12

18.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 18.05.11r.
godzinę 09:06[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 124

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

46

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

124

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 13

17.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 17.05.11r.
godzinę 08:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

111

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

98

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

57

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 14

16.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 16.05.11r.
godzinę 08:51
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

115

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 89

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

106

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

48

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 19

15.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 15.05.11r.
godzinę 08:42
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 82

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 218

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

87

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

39

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 10

14.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 14.05.11r.
godzinę 08:56
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 81

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

38

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 11

13.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 13.05.11r.
godzinę 08:46
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

108

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 81

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

37

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

116

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 11

12.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 12.05.11r.
godzinę 08:46
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 80

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 221

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

92

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

36

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 11

11.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 11.05.11r.
godzinę 08:53
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

111

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 84

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 223

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

94

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

36

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

114

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 20

10.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 10.05.11r.
godzinę 08:52
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

113

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 85

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

98

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

38

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 22

09.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 09.05.11r.
godzinę 08:45
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

118

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 88

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

100

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

41

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 23

08.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 08.05.11r.
godzinę 09:04
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

112

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 86

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 214

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

94

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

40

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

119

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 22

07.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 07.05.11r.
godzinę 08:49
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 82

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 218

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

34

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

113

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 18

06.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 06.05.11r.
godzinę 08:43
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 90

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 218

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

36

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 30

05.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 05.05.11r.
godzinę 08:48
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

39

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 30

04.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 04.05.11r.
godzinę 08:43
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

111

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

40

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 31

03.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 03.05.11r.
godzinę 08:50
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

93

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

40

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

121

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 31

02.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 02.05.11r.
godzinę 08:48
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

108

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

42

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 32

01.05.2011 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 01.05.11r.
godzinę 08:50
[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 91

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

 204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

 218

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 260

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

39

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

 31

redaktor: Michał Rak
data publikacji: 2011-09-01 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 2011-09-01 | 08:40