Maj - Sierpień 2015 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Maj - Sierpień 2015

31.08.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

31.08.2015r.
godzinę 10:00 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

67

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

49

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

123

Muszyna

Poprad

260

350

83

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

30.08.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

30.08.2015r.
godzinę 10:24 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

50

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

123

Muszyna

Poprad

260

350

83

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

29.08.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

29.08.2015r.
godzinę 10:06 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

50

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

124

Muszyna

Poprad

260

350

83

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

28.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

28.08.2015r.
godzinę 09:58 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

50

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

124

Muszyna

Poprad

260

350

86

Gołkowice

Dunajec

320

400

141

27.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

27.08.2015r.
godzinę 10:14 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

69

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

51

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

125

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

26.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

26.08.2015r.
godzinę 10:20 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

70

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

126

Muszyna

Poprad

260

350

85

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

25.08.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

25.08.2015r.
godzinę 10:12 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

51

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

124

Muszyna

Poprad

260

350

84

Gołkowice

Dunajec

320

400

141

24.08.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

24.08.2015r.
godzinę 10:12 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

125

Muszyna

Poprad

260

350

86

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

23.08.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

23.08.2015r.
godzinę 10:32 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

126

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

22.08.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

22.08.2015r.
godzinę 09:50 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

53

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

126

Muszyna

Poprad

260

350

84

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

21.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.08.2015r.
godzinę 09:52 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

54

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

127

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

20.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

20.08.2015r.
godzinę 09:55 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

128

Muszyna

Poprad

260

350

89

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

19.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

19.08.2015r.
godzinę 10:00 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

60

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

129

Muszyna

Poprad

260

350

91

Gołkowice

Dunajec

320

400

143

18.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

18.08.2015r.
godzinę 10:06 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

70

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

91

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

17.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

17.08.2015r.
godzinę 10:18 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

91

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

16.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

16.08.2015r.
godzinę 10:08 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

49

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

126

Muszyna

Poprad

260

350

86

Gołkowice

Dunajec

320

400

143

15.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

15.08.2015r.
godzinę 10:09 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

70

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

49

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

126

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

143

14.08.2015

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

14.08.2015r.
godzinę 09:53 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

49

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

126

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

143

13.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

13.08.2015r.
godzinę 10:06 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

49

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

127

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

12.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

12.08.2015r.
godzinę 10:10 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

50

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

127

Muszyna

Poprad

260

350

88

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

11.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

11.08.2015r.
godzinę 10:15 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

51

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

84

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

10.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

10.08.2015r.
godzinę 10:13 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

54

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

128

Muszyna

Poprad

260

350

90

Gołkowice

Dunajec

320

400

138

09.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

09.08.2015r.
godzinę 10:13 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

69

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

51

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

91

Gołkowice

Dunajec

320

400

138

08.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

08.08.2015r.
godzinę 10:00 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

53

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

07.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

07.08.2015r.
godzinę 09:59 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

57

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

95

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

06.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

06.08.2015r.
godzinę 10:03 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

142

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

143

05.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

05.08.2015r.
godzinę 10:02 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

69

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

400

490

131

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

137

04.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

04.08.2015r.
godzinę 09:57 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

69

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

137

03.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

03.08.2015r.
godzinę 09:57 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

69

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

400

490

131

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

136

02.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

02.08.2015r.
godzinę 08:36 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

69

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

300

450

53

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

137

01.08.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

01.08.2015r.
godzinę 08:40 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

214

Jakubkowice

Łososina

300

450

54

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

95

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

31.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

31.07.2015r.
godzinę 08:56 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

-

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

30.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

30.07.2015r.
godzinę 08:45 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

216

Jakubkowice

Łososina

300

450

54

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

-

Muszyna

Poprad

260

350

101

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

29.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

29.07.2015r.
godzinę 08:40 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

28.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

28.07.2015r.
godzinę 08:50 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

53

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

136

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

137

27.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

27.07.2015r.
godzinę 08:48 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

300

450

54

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

-

Muszyna

Poprad

260

350

105

Gołkowice

Dunajec

320

400

138

26.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

26.07.2015r.
godzinę 08:51 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

300

450

-

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

25.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

25.07.2015r.
godzinę 08:52 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

53

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

136

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

137

24.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

24.07.2015r.
godzinę 08:50 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

54

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

23.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

23.07.2015r.
godzinę 08:35 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

204

Jakubkowice

Łososina

300

450

54

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

22.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

22.07.2015r.
godzinę 08:39 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

205

Jakubkowice

Łososina

300

450

55

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

95

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

21.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.07.2015r.
godzinę 08:40 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

205

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

137

20.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

20.07.2015r.
godzinę 08:55 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

205

Jakubkowice

Łososina

300

450

-

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

19.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

19.07.2015r.
godzinę 08:37 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

205

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

131

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

141

18.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

18.07.2015r.
godzinę 08:41 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

138

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

138

17.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

17.07.2015r.
godzinę 08:39 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

138

16.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

16.07.2015r.
godzinę 08:38 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

94

Gołkowice

Dunajec

320

400

138

15.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

15.07.2015r.
godzinę 08:39 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

66

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

136

14.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

14.07.2015r.
godzinę 08:38 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

136

13.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

13.07.2015r.
godzinę 08:39 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

136

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

136

12.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

12.07.2015r.
godzinę 09:15 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

55

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

137

11.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

11.07.2015r.
godzinę 09:11 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

55

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

142

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

138

10.07.2015

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

10.07.2015r.
godzinę 08:35 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

57

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

152

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

138

09.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

09.07.2015r.
godzinę 08:42 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

300

450

61

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

153

Muszyna

Poprad

260

350

135

Gołkowice

Dunajec

320

400

143

08.07.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

08.07.2015r.
godzinę 08:39 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

207

Jakubkowice

Łososina

300

450

-

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

133

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

30.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

30.06.2015r.
godzinę 09:00 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

61

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

95

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

29.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

29.06.2015r.
godzinę 08:37[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

300

450

61

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

95

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

28.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

28.06.2015r.
godzinę 09:09[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

300

450

62

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

139

Muszyna

Poprad

260

350

95

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

27.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

27.06.2015r.
godzinę 09:22[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

62

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

140

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

26.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

26.06.2015r.
godzinę 08:50[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

63

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

140

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

25.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

25.06.2015r.
godzinę 08:40[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

63

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

140

Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

24.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

24.06.2015r.
godzinę 08:45[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

300

450

64

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

-

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

23.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

23.06.2015r.
godzinę 08:41[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

64

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

143

Muszyna

Poprad

260

350

101

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

22.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

22.06.2015r.
godzinę 08:40[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

214

Jakubkowice

Łososina

300

450

66

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

145

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

21.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.06.2015r.
godzinę 08:36[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

300

450

91

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

146

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

20.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

20.06.2015r.
godzinę 08:38[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

300

450

74

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

400

490

146

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

19.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

19.06.2015r.
godzinę 08:40[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

148

Muszyna

Poprad

260

350

105

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

18.06.2015r

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

18.06.2015r.
godzinę 08:39[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

223

Jakubkowice

Łososina

300

450

71

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

400

490

154

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

17.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

17.06.2015r.
godzinę 08:42[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

101

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

300

450

79

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

400

490

164

Muszyna

Poprad

260

350

121

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

16.06.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

16.06.2015r.
godzinę 08:39[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

104

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

300

450

98

Łabowa

Kamienica

180

250

84

Stary Sącz

Poprad

400

490

157

Muszyna

Poprad

260

350

143

Gołkowice

Dunajec

320

400

174

15.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

15.06.2015r.
godzinę 08:37[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

300

450

62

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

144

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

09.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

09.06.2015r.
godzinę 08:37[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

65

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

151

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

08.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

08.06.2015r.
godzinę 08:37[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

216

Jakubkowice

Łososina

300

450

66

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

153

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

147

07.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

07.06.2015r.
godzinę 08:37[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

97

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

155

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

06.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

06.06.2015r.
godzinę 08:37[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

99

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

300

450

70

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

158

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

05.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

05.06.2015r.
godzinę 08:42[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

300

450

73

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

400

490

161

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

04.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

04.06.2015r.
godzinę 08:39[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

102

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

300

450

78

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

400

490

164

Muszyna

Poprad

260

350

130

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

03.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

03.06.2015r.
godzinę 08:37[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

114

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

300

450

74

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

400

490

169

Muszyna

Poprad

260

350

138

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

02.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

02.06.2015r.
godzinę 08:40[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

136

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

233

Jakubkowice

Łososina

300

450

76

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

400

490

172

Muszyna

Poprad

260

350

136

Gołkowice

Dunajec

320

400

194

01.06.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

01.06.2015r.
godzinę 08:38[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

138

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

300

450

81

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

400

490

182

Muszyna

Poprad

260

350

142

Gołkowice

Dunajec

320

400

192

29.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

29.05.2015r.
godzinę 08:38[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

162

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

216

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

249

Jakubkowice

Łososina

300

450

102

Łabowa

Kamienica

180

250

96

Stary Sącz

Poprad

400

490

200

Muszyna

Poprad

260

350

153

Gołkowice

Dunajec

320

400

213

28.05.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

28.05.2015r.
godzinę 08:38[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

193

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

224

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

270

Jakubkowice

Łososina

300

450

130

Łabowa

Kamienica

180

250

106

Stary Sącz

Poprad

400

490

236

Muszyna

Poprad

260

350

175

Gołkowice

Dunajec

320

400

258

27.05.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

27.05.2015r.
godzinę 08:56[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

188

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

270

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

350

Jakubkowice

Łososina

300

450

216

Łabowa

Kamienica

180

250

150

Stary Sącz

Poprad

400

490

-

Muszyna

Poprad

260

350

178

Gołkowice

Dunajec

320

400

255

26.05.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

26.05.2015r.
godzinę 08:43[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

126

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

213

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

300

450

92

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

400

490

176

Muszyna

Poprad

260

350

136

Gołkowice

Dunajec

320

400

191

25.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

25.05.2015r.
godzinę 08:44[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

108

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

125

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

300

450

90

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

400

490

180

Muszyna

Poprad

260

350

136

Gołkowice

Dunajec

320

400

190

24.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

24.05.2015r.
godzinę 08:54[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

110

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

131

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

212

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

235

Jakubkowice

Łososina

300

450

95

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

400

490

192

Muszyna

Poprad

260

350

141

Gołkowice

Dunajec

320

400

189

23.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

23.05.2015r.
godzinę 08:56[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

118

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

245

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

215

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

300

450

108

Łabowa

Kamienica

180

250

80

Stary Sącz

Poprad

400

490

216

Muszyna

Poprad

260

350

161

Gołkowice

Dunajec

320

400

212

22.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

22.05.2015r.
godzinę 08:42[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

141

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

185

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

236

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

265

Jakubkowice

Łososina

300

450

152

Łabowa

Kamienica

180

250

96

Stary Sącz

Poprad

400

490

227

Muszyna

Poprad

260

350

176

Gołkowice

Dunajec

320

400

242

21.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.05.2015r.
godzinę 08:42[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

111

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

134

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

219

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

300

450

90

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

400

490

164

Muszyna

Poprad

260

350

160

Gołkowice

Dunajec

320

400

208

20.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

20.05.2015r.
godzinę 08:41[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

90

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

300

450

62

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

146

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

18.04.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

18.05.2015r.
godzinę 08:47[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

87

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

95

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

64

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

148

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

14.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

14.05.2015r.
godzinę 08:48[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

89

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

110

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

216

Jakubkowice

Łososina

300

450

-

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

150

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

189

12.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

12.05.2015r.
godzinę 08:40[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

92

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

126

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

300

450

69

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

158

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

206

10.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

10.05.2015r.
godzinę 08:40[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

91

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

110

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

69

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

400

490

-

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

186

09.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

09.05.2015r.
godzinę 08:40[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

90

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

112

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

158

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

188

08.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

08.05.2015r.
godzinę 08:39[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

92

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

130

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

165

Muszyna

Poprad

260

350

127

Gołkowice

Dunajec

320

400

201

07.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

07.05.2015r.
godzinę 08:44[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

99

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

111

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

300

450

70

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

400

490

160

Muszyna

Poprad

260

350

132

Gołkowice

Dunajec

320

400

188

05.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

05.05.2015r.
godzinę 08:46[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

88

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

98

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

73

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

146

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

171

03.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

03.05.2015r.
godzinę 09:05[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

90

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

97

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

77

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

147

Muszyna

Poprad

260

350

111

Gołkowice

Dunajec

320

400

171

02.05.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

02.05.2015r.
godzinę 08:45[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

89

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

99

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

214

Jakubkowice

Łososina

300

450

82

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

148

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

173

01.05.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

01.05.2015r.
godzinę 08:47[cm]

Nowy Sącz

Kamienica

200

260

89

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

202

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

78

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

150

Muszyna

Poprad

260

350

113

Gołkowice

Dunajec

320

400

172
data publikacji: 2015-05-05 | 12:22
data ostatniej modyfikacji: 2015-08-31 | 10:06