Maj - Sierpień 2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Maj - Sierpień 2018

31.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 38.08.2018r.
godzinę:9:50[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

55

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

132

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

30.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 30.08.2018r.
godzinę:9:44[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

132

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

29.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.08.2018r.
godzinę:9:47[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

200

350

61

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

146

28.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.08.2018r.
godzinę:10:17[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

147

27.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.08.2018r.
godzinę:9:47[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

26.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.08.2018r.
godzinę:9:34[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

146

25.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.08.2018r.
godzinę:9:56[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

147

24.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.08.2018r.
godzinę:9:46[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

55

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

132

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

23.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.08.2018r.
godzinę:9:48[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

22.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.08.2018r.
godzinę:9:59[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

21.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.08.2018r.
godzinę:9:45[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

223

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

20.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.08.2018r.
godzinę:9:58[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

19.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.08.2018r.
godzinę:9:35[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

18.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.08.2018r.
godzinę:9:46[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

63

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

17.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.08.2018r.
godzinę:9:36[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

214

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

151

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

16.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.08.2018r.
godzinę:9:56[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

104

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

225

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

248

Jakubkowice

Łososina

200

350

92

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

162

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

15.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.08.2018r.
godzinę:10:04[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

101

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

221

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

246

Jakubkowice

Łososina

200

350

114

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

121

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

14.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.08.2018r.
godzinę:9:48[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

223

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

13.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.08.2018r.
godzinę:10:15[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

95

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

200

350

71

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

12.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.08.2018r.
godzinę:10:03[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

99

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

82

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

143

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

11.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.08.2018r.
godzinę:10:15[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

200

350

84

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

10.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.08.2018r.
godzinę:9:41[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

9.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 9.08.2018r.
godzinę:9:58[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

8.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 8.08.2018r.
godzinę:9:52[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

98

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

7.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 7.08.2018r.
godzinę: 12:00
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

98

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

6.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 6.08.2018r.
godzinę: 9:53
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

99

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

5.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 5.08.2018r.
godzinę: 9:53
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

98

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

4.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 4.08.2018r.
godzinę: 9:47
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

3.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 3.08.2018r.
godzinę: 9:45
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

102

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

2.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 2.08.2018r.
godzinę: 9:52
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

103

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

1.08.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 1.08.2018r.
godzinę: 9:39
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

104

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

63

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

143

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

31.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 31.07.2018r.
godzinę: 9:58
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

104

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

227

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

30.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 30.07.2018r.
godzinę: 9:44
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

104

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

67

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

29.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.07.2018r.
godzinę: 9:59
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

103

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

28.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.07.2018r.
godzinę: 9:32
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

105

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

27.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.07.2018r.
godzinę: 9:42
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

112

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

82

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

300

400

152

Muszyna

Poprad

260

350

121

Gołkowice

Dunajec

320

400

175

26.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.07.2018r.
godzinę: 9:53
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

121

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

78

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

155

Muszyna

Poprad

260

350

122

Gołkowice

Dunajec

320

400

186

25.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.07.2018r.
godzinę: 9:35
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

131

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

82

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

161

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

24.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.07.2018r.
godzinę: 9:53
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

185

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

-

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

172

Muszyna

Poprad

260

350

135

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

23.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.07.2018r.
godzinę: 9:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

183

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

252

Jakubkowice

Łososina

200

350

88

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

300

400

184

Muszyna

Poprad

260

350

146

Gołkowice

Dunajec

320

400

220

22.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.07.2018r.
godzinę: 9:51
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

199

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

242

Jakubkowice

Łososina

200

350

94

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

192

Muszyna

Poprad

260

350

148

Gołkowice

Dunajec

320

400

244

21.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.07.2018r.
godzinę: 10:09
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

235

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

217

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

252

Jakubkowice

Łososina

200

350

116

Łabowa

Kamienica

180

250

86

Stary Sącz

Poprad

300

400

222

Muszyna

Poprad

260

350

174

Gołkowice

Dunajec

320

400

278

20.07.2018 r. godz. 15:05

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.07.2018r.
godzinę: 15:05
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

271

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

226

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

-

Łabowa

Kamienica

180

250

102

Stary Sącz

Poprad

300

400

242

Muszyna

Poprad

260

350

181

Gołkowice

Dunajec

320

400

302

20.07.2018 r. godz. 12:00

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.07.2018r.
godzinę: 11:40
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

284

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

228

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

-

Łabowa

Kamienica

180

250

104

Stary Sącz

Poprad

300

400

250

Muszyna

Poprad

260

350

185

Gołkowice

Dunajec

320

400

319

20.07.2018 r. godz.10:22

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.07.2018r.
godzinę: 10:22
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

288

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

230

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

278

Jakubkowice

Łososina

200

350

146

Łabowa

Kamienica

180

250

110

Stary Sącz

Poprad

300

400

262

Muszyna

Poprad

260

350

198

Gołkowice

Dunajec

320

400

326

20.07.2018 r. godz. 03:00

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.07.2018r.
godzinę: 03:00
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

236

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

-

Łabowa

Kamienica

180

250

117

Stary Sącz

Poprad

300

400

291

Muszyna

Poprad

260

350

215

Gołkowice

Dunajec

320

400

326

19.07.2018 r. godz. 23:50

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.07.2018r.
godzinę: 23:50
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

240

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

196

Łabowa

Kamienica

180

250

122

Stary Sącz

Poprad

300

400

314

Muszyna

Poprad

260

350

-

Gołkowice

Dunajec

320

400

339

19.07.2018 r. godz. 17:30

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.07.2018r.
godzinę 17:30
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

348

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

248

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

220

Łabowa

Kamienica

180

250

122

Stary Sącz

Poprad

300

400

324

Muszyna

Poprad

260

350

278

Gołkowice

Dunajec

320

400

350

19.07.2018 r. godz. 15:21

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.07.2018r.
godzinę 15:21
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

348

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

248

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

220

Łabowa

Kamienica

180

250

128

Stary Sącz

Poprad

300

400

324

Muszyna

Poprad

260

350

278

Gołkowice

Dunajec

320

400

350

19.07.2018 r. godz.14:55

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.07.2018r.
godzinę 14:55
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

352

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

256

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

277

Jakubkowice

Łososina

200

350

228

Łabowa

Kamienica

180

250

130

Stary Sącz

Poprad

300

400

320

Muszyna

Poprad

260

350

-

Gołkowice

Dunajec

320

400

360

19.07.2018 r. godz.12:03

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.07.2018r.
godzinę 12:03
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

348

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

246

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

230

Łabowa

Kamienica

180

250

134

Stary Sącz

Poprad

300

400

311

Muszyna

Poprad

260

350

-

Gołkowice

Dunajec

320

400

366

19.07.2018 r. godz.10:00

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.07.2018r.
godzinę 10:00
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

344

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

249

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

338

Jakubkowice

Łososina

200

350

238

Łabowa

Kamienica

180

250

145

Stary Sącz

Poprad

300

400

274

Muszyna

Poprad

260

350

260

Gołkowice

Dunajec

320

400

416

19.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.07.2018r.
godzinę 5:49
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

243

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

256

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

-

Łabowa

Kamienica

180

250

153

Stary Sącz

Poprad

300

400

256

Muszyna

Poprad

260

350

218

Gołkowice

Dunajec

320

400

428

18.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.07.2018r.
godzinę 10:11
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

98

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

213

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

246

Jakubkowice

Łososina

200

350

128

Łabowa

Kamienica

180

250

88

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

188

17.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.07.2018r.
godzinę 10:02
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

212

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

65

Łabowa

Kamienica

180

250

96

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

16.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.07.2018r.
godzinę 9:53
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

15.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.07.2018r.
godzinę 9:45
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

169

14.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.07.2018r.
godzinę 9:40
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

214

Jakubkowice

Łososina

200

350

55

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

105

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

13.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.07.2018r.
godzinę 9:51
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

200

350

55

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

12.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.07.2018r.
godzinę 10:15
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

11.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.07.2018r.
godzinę 09:52
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

-

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

180

Jakubkowice

Łososina

200

350

53

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

10.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.07.2018r.
godzinę 10:04
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

180

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

9.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 9.07.2018r.
godzinę 09:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

198

Jakubkowice

Łososina

200

350

55

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

8.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 8.07.2018r.
godzinę 10:00
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

188

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

141

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

7.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 7.07.2018r.
godzinę 14:30
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

200

Jakubkowice

Łososina

200

350

57

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

6.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 6.07.2018r.
godzinę 9:43
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

188

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

5.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 5.07.2018r.
godzinę 9:38
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

190

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

4.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 4.07.2018r.
godzinę 10:08
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

63

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

3.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 3.07.2018r.
godzinę 9:51
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

196

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

151

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

171

2.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 2.07.2018r.
godzinę 10:06
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

202

Jakubkowice

Łososina

200

350

84

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

158

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

175

1.07.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 1.07.2018r.
godzinę 9:56
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

110

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

200

350

84

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

168

Muszyna

Poprad

260

350

132

Gołkowice

Dunajec

320

400

179

30.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 30.06.2018r.
godzinę 9:50
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

133

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

128

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

186

Muszyna

Poprad

260

350

150

Gołkowice

Dunajec

320

400

206

29.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.06.2018r.
godzinę 9:42
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

155

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

122

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

216

Muszyna

Poprad

260

350

168

Gołkowice

Dunajec

320

400

213

28.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.06.2018r.
godzinę 10:14
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

98

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

217

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

88

Stary Sącz

Poprad

300

400

159

Muszyna

Poprad

260

350

164

Gołkowice

Dunajec

320

400

189

27.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.06.2018r.
godzinę 9:50
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

192

Jakubkowice

Łososina

200

350

61

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

143

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

26.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.06.2018r.
godzinę 10:00
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

204

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

25.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.06.2018r.
godzinę 9:50
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

24.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.06.2018r.
godzinę 9:43
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

23.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.06.2018r.
godzinę 9:49
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

214

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

151

Muszyna

Poprad

260

350

122

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

22.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.06.2018r.
godzinę 9:57
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

21.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.06.2018r.
godzinę 10:01
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

179

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

20.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.06.2018r.
godzinę 10:01
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

178

Jakubkowice

Łososina

200

350

-

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

109

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

19.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.06.2018r.
godzinę 9:56
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

202

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

141

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

18.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.06.2018r.
godzinę 9:46
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

194

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

17.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.06.2018r.
godzinę 9:45
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

198

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

151

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

16.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.06.2018r.
godzinę 9:41
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

95

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

204

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

160

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

15.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.06.2018r.
godzinę 10:00
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

101

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

176

Muszyna

Poprad

260

350

148

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

14.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.06.2018r.
godzinę 10:06
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

300

400

143

Muszyna

Poprad

260

350

140

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

13.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.06.2018r.
godzinę 9:56
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

202

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

12.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.06.2018r.
godzinę 9:45
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

202

Jakubkowice

Łososina

200

350

55

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

300

400

157

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

11.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.06.2018r.
godzinę 9:50
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

10.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.06.2018r.
godzinę 10:07
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

198

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

9.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 9.06.2018r.
godzinę 10:09
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

202

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

109

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

8.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 8.06.2018r.
godzinę 9:39
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

180

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

7.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 7.06.2018r.
godzinę 9:48
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

172

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

6.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 6.06.2018r.
godzinę 10:08
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

174

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

5.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 5.06.2018r.
godzinę 10:11
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

-

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

178

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

148

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

4.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 4.06.2018r.
godzinę 9:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

187

Jakubkowice

Łososina

200

350

100

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

3.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 3.06.2018r.
godzinę 10:16
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

206

Jakubkowice

Łososina

200

350

110

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

141

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

2.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 2.06.2018r.
godzinę 10:02
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

170

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

1.06.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 1.06.2018r.
godzinę 10:01
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

170

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

31.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 31.05.2018r.
godzinę 9:25
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

170

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

30.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 30.05.2018r.
godzinę 9:50
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

173

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

29.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.05.2018r.
godzinę 10:00
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

176

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

28.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.05.2018r.
godzinę 9:56
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

95

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

188

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

27.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.05.2018r.
godzinę 9:58
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

182

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

26.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.05.2018r.
godzinę 9:44
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

178

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

25.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.05.2018r.
godzinę 9:36
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

170

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

130

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

24.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.05.2018r.
godzinę 9:53
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

176

Jakubkowice

Łososina

200

350

88

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

23.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.05.2018r.
godzinę 9:45
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

171

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

22.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.05.2018r.
godzinę 9:40
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

185

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

21.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.05.2018r.
godzinę 9:41
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

187

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

20.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.05.2018r.
godzinę 9:48
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

191

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

300

400

150

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

19.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.05.2018r.
godzinę 10:02
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

202

Jakubkowice

Łososina

200

350

85

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

149

Muszyna

Poprad

260

350

128

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

18.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.05.2018r.
godzinę 9:47
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

217

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

198

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

78

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

17.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.05.2018r.
godzinę 9:44
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

189

Jakubkowice

Łososina

200

350

57

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

16.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.05.2018r.
godzinę 9:55
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

180

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

15.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.05.2018r.
godzinę 9:35
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

182

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

14.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.05.2018r.
godzinę 9:43
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

180

Jakubkowice

Łososina

200

350

61

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

12.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.05.2018r.
godzinę 9:53
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

188

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

11.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.05.2018r.
godzinę 9:56
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

184

Jakubkowice

Łososina

200

350

61

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

10.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.05.2018r.
godzinę 9:47
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

188

Jakubkowice

Łososina

200

350

65

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

148

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

9.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 9.05.2018r.
godzinę 10:05
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

200

350

78

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

8.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 8.05.2018r.
godzinę 9:49
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

184

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

7.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 7.05.2018r.
godzinę 9:49
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

55

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

113

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

6.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 6.05.2018r.
godzinę 9:42
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

53

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

148

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

5.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 5.05.2018r.
godzinę 10:15
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

-

Jakubkowice

Łososina

200

350

55

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

150

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

4.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 4.05.2018r.
godzinę 9:45
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

201

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

300

400

149

Muszyna

Poprad

260

350

115

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

3.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 3.05.2018r.
godzinę 9:48
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

182

Jakubkowice

Łososina

200

350

57

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

152

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

2.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 2.05.2018r.
godzinę 9:58
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

198

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

155

Muszyna

Poprad

260

350

122

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

1.05.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 1.05.2018r.
godzinę 9:47
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

200

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

152

Muszyna

Poprad

260

350

122

Gołkowice

Dunajec

320

400

161
data publikacji: 2018-05-02 | 09:33
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 | 11:27