Sierpień 2020

31.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 31.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 78
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 226
Jakubkowice Łososina 200 350 46
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 155

 

 

30.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 30.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 135
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 162

 

 

29.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 29.08.2020Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 230
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 136
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 159

 

 

28.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 28.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 231
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 161

 

 

27.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 27.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 85
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 234
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 143
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 161

 

 

26.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 26.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 238
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 151
Muszyna Poprad 260 350 115
Gołkowice Dunajec 320 400 162

 

 

25.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 25.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 91
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 238
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 151
Muszyna Poprad 260 350 124
Gołkowice Dunajec 320 400 166

 

 

24.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 24.08.2020Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 96
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 68
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 155
Muszyna Poprad 260 350 125
Gołkowice Dunajec 320 400 170

 

 

23.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 23.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 96
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 68
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 155
Muszyna Poprad 260 350 125
Gołkowice Dunajec 320 400 170

 

 

22.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 22.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 214
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 168

 

 

21.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 21.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 230
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 140
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 160

 

 

20.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 20.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 240
Jakubkowice Łososina 200 350 78
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 143
Muszyna Poprad 260 350 118
Gołkowice Dunajec 320 400 168

 

 

19.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 19.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 240
Jakubkowice Łososina 200 350 61
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 141
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 155

 

 

18.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 18.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 79
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 226
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 136
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 157

 

 

17.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 17.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 78
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 225
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 158

 

 

16.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 16.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 78
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 226
Jakubkowice Łososina 200 350 45
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 158

 

 

15.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 15.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 226
Jakubkowice Łososina 200 350 45
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 134
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 159

 

 

14.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 14.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 225
Jakubkowice Łososina 200 350 45
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 98
Gołkowice Dunajec 320 400 159

 

 

13.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 13.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 225
Jakubkowice Łososina 200 350 46
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 158

 

 

12.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 12.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 81
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 226
Jakubkowice Łososina 200 350 46
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 159

 

 

11.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 11.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 81
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 226
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 159

 

 

10.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 10.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 81
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 225
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 134
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 159

 

 

09.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 09.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 84
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 135
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 166

 

 

08.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 08.08.2020Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 87
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 229
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 136
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 168

 

 

07.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 07.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 230
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 139
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 169

 

 

06.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 06.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 232
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 141
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 170

 

 

05.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 05.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 232
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 139
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 170

 

 

04.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 04.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 229
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 168

 

 

03.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 03.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 139
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 166

 

 

02.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 02.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 140
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 166

 

 

01.08.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 01.08.2020 Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 141
Muszyna Poprad 260 350 109
Gołkowice Dunajec 320 400 168

 

 

data publikacji: 2020-09-07 | 13:14
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-07 | 14:57