Styczeń - Kwiecień 2012 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Styczeń - Kwiecień 2012

30.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 30.04.12r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

94

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

77

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

60

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

139

29.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 29.04.12r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

95

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

80

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

68

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

57

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

141

28.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 28.04.12r.
godzinę 08:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

97

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

222

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

81

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

68

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

55

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

141

27.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 27.04.12r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

99

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

224

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

72

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

54

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

140

26.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 26.04.12r.
godzinę 09:37[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

101

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

57

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

141

24.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 24.04.12r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

106

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

228

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

74

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

54

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

138

23.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 23.04.12r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

108

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

95

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

55

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

117

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

138

22.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 22.04.12r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

111

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

96

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

74

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

55

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

140

21.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 21.04.12r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

103

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

98

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

224

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

91

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

72

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

61

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

117

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

141

20.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 20.04.12r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

105

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

111

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

96

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

74

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

68

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

157

19.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 19.04.12r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

108

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

228

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

100

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

62

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

158

18.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 18.04.12r.
godzinę 08:41[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

113

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

112

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

109

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

129

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

162

17.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 17.04.12r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

117

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

118

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

211

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

234

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

117

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

73

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

167

16.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 16.04.12r.
godzinę 08:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

123

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

122

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

215

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

235

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

138

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

77

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

132

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

159

15.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 15.04.12r.
godzinę 08:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

112

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

106

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

212

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

59

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

151

14.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 14.04.12r.
godzinę 08:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

104

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

93

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

82

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

72

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

54

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

113

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

130

13.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 13.04.12r.
godzinę 08:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

108

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

110

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

228

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

73

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

55

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

117

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

155

12.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 12.04.12r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

101

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

110

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

89

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

72

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

54

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

117

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

176

11.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 11.04.12r.
godzinę 08:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

102

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

112

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

94

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

72

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

56

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

119

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

178

10.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 10.04.12r.
godzinę 08:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

104

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

95

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

226

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

61

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

121

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

150

09.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 09.04.12r.
godzinę 08:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

108

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

100

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

229

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

96

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

77

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

129

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

152

08.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 08.04.12r.
godzinę 08:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

112

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

105

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

98

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

73

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

132

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

157

07.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 07.04.12r.
godzinę 08:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

114

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

106

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

86

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

104

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

74

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

135

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

157

06.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 06.04.12r.
godzinę 08:40[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

116

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

114

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

235

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

108

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

73

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

172

05.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 05.04.12r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

121

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

116

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

238

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

88

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

73

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

173

04.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 04.04.12r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

118

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

109

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

109

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

129

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

169

03.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 03.04.12r.
godzinę 08:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

114

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

107

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

115

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

63

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

125

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

166

02.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 02.04.12r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

114

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

101

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

112

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

126

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

153

01.04.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 01.04.12r.
godzinę 08:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

122

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

106

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

245

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

128

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

71

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

159

31.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 31.03.12r.
godzinę 08:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

114

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

100

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

79

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

64

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

126

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

155

30.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 30.03.12r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

104

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

98

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

77

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

62

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

125

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

154

29.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 29.03.12r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

101

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

97

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

74

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

60

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

122

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

153

28.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 28.03.12r.
godzinę 08:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

103

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

100

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

75

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

67

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

125

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

152

27.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 27.03.12r.
godzinę 08:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

105

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

101

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

229

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

76

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

69

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

130

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

154

26.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 26.03.12r.
godzinę 08:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

111

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

109

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

232

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

76

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

81

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

134

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

160

25.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 25.03.12r.
godzinę 08:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

113

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

106

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

235

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

78

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

-

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

139

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

153

24.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 24.03.12r.
godzinę 07:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

116

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

109

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

79

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

84

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

141

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

155

23.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 23.03.12r.
godzinę 07:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

117

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

115

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

79

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

87

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

142

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

155

22.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 22.03.12r.
godzinę 07:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

117

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

109

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

82

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

78

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

139

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

150

21.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 21.03.12r.
godzinę 07:43[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

115

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

107

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

82

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

78

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

136

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

147

20.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 20.03.12r.
godzinę 07:40[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

124

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

114

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

248

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

96

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

88

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

89

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

142

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

152

19.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 19.03.12r.
godzinę 07:47[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

129

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

117

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

250

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

93

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

92

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

88

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

143

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

156

18.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 18.03.12r.
godzinę 07:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

127

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

110

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

250

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

93

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

80

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

138

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

151

17.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 17.03.12r.
godzinę 07:54[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

116

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

102

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

70

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

141

16.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 16.03.12r.
godzinę 07:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

115

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

100

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

245

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

92

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

70

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

131

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

139

15.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 15.03.12r.
godzinę 07:47[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

123

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

105

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

211

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

255

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

77

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

135

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

141

14.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 14.03.12r.
godzinę 07:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

114

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

95

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

250

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

87

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

60

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

130

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

134

13.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 13.03.12r.
godzinę 08:09[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

103

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

88

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

235

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

87

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

74

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

46

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

110

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

154

12.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 12.03.12r.
godzinę 07:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

100

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

94

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

44

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

108

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

155

11.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 11.03.12r.
godzinę 07:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

97

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

87

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

-

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

70

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

42

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

110

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

155

10.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 10.03.12r.
godzinę 07:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

91

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

222

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

76

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

73

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

46

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

109

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

161

09.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 09.03.12r.
godzinę 07:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

97

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

77

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

48

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

108

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

168

08.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 08.03.12r.
godzinę 07:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

91

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

96

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

80

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

80

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

110

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

188

07.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 07.03.12r.
godzinę 07:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

93

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

94

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

210

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

92

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

74

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

98

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

112

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

187

06.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 06.03.12r.
godzinę 08:14[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

103

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

98

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

211

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

94

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

74

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

60

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

118

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

196

05.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 05.03.12r.
godzinę 07:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

110

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

106

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

226

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

98

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

88

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

120

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

210

04.03.2012r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 04.03.12r.
godzinę 07:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

120

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

113

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

216

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

250

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

132

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

148

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

132

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

166

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

226

03.03.2012r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 03.03.12r.
godzinę 07:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

133

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

133

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

227

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

265

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

135

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

131

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

170

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

185

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

254

02.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 02.03.12r.
godzinę 07:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

136

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

161

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

235

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

270

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

138

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

142

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

100

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

183

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

225

01.03.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 01.03.12r.
godzinę 07:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

124

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

152

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

228

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

250

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

128

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

138

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

102

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

174

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

210

29.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 29.02.12r.
godzinę 07:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

113

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

143

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

227

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

260

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

127

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

162

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

88

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

154

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

185

28.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 28.02.12r.
godzinę 07:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

107

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

137

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

220

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

245

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

133

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

148

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

94

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

154

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

175

27.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 27.02.12r.
godzinę 07:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

115

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

159

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

225

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

240

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

135

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

139

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

114

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

172

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

192

26.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 26.02.12r.
godzinę 08:07[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

128

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

178

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

271

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

260

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

140

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

136

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

94

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

189

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

225

25.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 25.02.12r.
godzinę 07:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

175

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

150

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

263

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

320

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

188

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

154

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

78

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

85

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

261

24.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 24.02.12r.
godzinę 07:48[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

93

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

107

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

230

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

112

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

132

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

72

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

171

22.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 22.02.12r.
godzinę 07:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

89

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

112

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

223

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

105

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

95

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

72

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

172

21.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 21.02.12r.
godzinę 07:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

87

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

107

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

223

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

126

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

73

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

169

20.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 20.02.12r.
godzinę 08:07[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

91

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

115

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

85

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

66

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

85

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

187

19.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 19.02.12r.
godzinę 08:03[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

94

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

105

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

126

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

67

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

70

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

183

18.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 18.02.12r.
godzinę 08:04[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

100

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

110

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

69

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

69

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

189

17.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 17.02.12r.
godzinę 07:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

104

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

126

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

70

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

68

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

189

16.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 16.02.12r.
godzinę 07:56[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

110

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

126

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

70

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

67

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

198

15.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 15.02.12r.
godzinę 07:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

107

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

222

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

126

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

68

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

185

14.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 14.02.12r.
godzinę 07:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

97

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

110

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

223

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

109

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

70

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

198

13.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 13.02.12r.
godzinę 07:44[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

104

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

226

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

108

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

72

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

206

12.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 12.02.12r.
godzinę 07:49[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

97

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

105

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

226

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

108

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

74

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

220

11.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 11.02.12r.
godzinę 07:51[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

103

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

108

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

262

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

84

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

108

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

75

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

206

10.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 10.02.12r.
godzinę 08:05[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

97

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

107

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

222

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

107

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

79

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

215

09.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 09.02.12r.
godzinę 07:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

109

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

222

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

107

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

-

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

200

08.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 08.02.12r.
godzinę 07:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

109

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

113

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

218

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

107

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

-

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

178

07.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 07.02.12r.
godzinę 08:03[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

104

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

109

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

210

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

107

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

78

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

193

06.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 06.02.12r.
godzinę 07:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

99

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

111

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

219

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

76

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

72

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

178

05.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 05.02.12r.
godzinę 07:58[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

100

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

106

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

248

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

86

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

-

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

64

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

-

04.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 04.02.12r.
godzinę 07:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

99

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

104

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

248

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

87

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

58

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

-

03.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 03.02.12r.
godzinę 07:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

96

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

239

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

87

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

48

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

-

02.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 02.02.12r.
godzinę 07:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

92

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

220

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

44

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

-

01.02.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 01.02.12r.
godzinę 07:50[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

84

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

38

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

135

31.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 31.01.12r.
godzinę 07:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

96

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

79

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

207

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

88

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

40

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

130

30.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 30.01.12r.
godzinę 07:56[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

95

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

75

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

87

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

43

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

121

29.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 29.01.12r.
godzinę 08:15[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

101

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

74

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

38

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

126

28.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 28.01.12r.
godzinę 07:54[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

104

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

73

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

86

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

28

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

126

27.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 27.01.12r.
godzinę 08:03[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

93

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

73

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

87

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

26

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

128

26.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 26.01.12r.
godzinę 07:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

89

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

70

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

89

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

26

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

128

25.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 25.01.12r.
godzinę 08:14[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

90

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

70

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

90

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

28

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

127

24.12.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 24.01.12r.
godzinę 07:47[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

92

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

70

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

97

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 86

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

27

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

123

23.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 23.01.12r.
godzinę 07:56[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

92

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 69

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

223

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

96

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 88

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

32

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

114

22.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 22.01.12r.
godzinę 07:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

92

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

69

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 92

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

-

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

119

20.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 20.01.12r.
godzinę 07:54[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

92

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 72

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

96

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 94

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

30

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

94

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

124

19.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 19.01.12r.
godzinę 07:47[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

92

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 74

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 94

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

30

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

94

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

118

18.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 18.01.12r.
godzinę 07:56[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

92

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 73

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

219

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

95

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 94

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

32

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

92

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

122

17.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 17.01.12r.
godzinę 08:06[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

92

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 71

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

93

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 82

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

28

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

92

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

122

16.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 16.01.12r.
godzinę 07:53[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

84

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 124

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

97

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 84

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

24

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

124

15.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 15.01.12r.
godzinę 08:03[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

94

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 68

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

208

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

225

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

96

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 80

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

22

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

123

13.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 13.01.12r.
godzinę 07:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

101

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 71

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

210

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

228

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

93

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 78

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

21

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

125

12.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 12.01.12r.
godzinę 07:57[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

90

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 70

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

206

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

226

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

92

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 75

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

22

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

89

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

113

11.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 11.01.12r.
godzinę 07:55[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

90

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 69

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

205

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

87

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 75

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

22

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

86

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

113

10.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 10.01.12r.
godzinę 07:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

89

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 70

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

204

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

85

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 75

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

22

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

88

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

111

09.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 09.01.12r.
godzinę 08:05[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

89

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 66

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

209

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

81

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 75

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

20

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

111

08.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 08.01.12r.
godzinę 08:12[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

87

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 66

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

218

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

79

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 75

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

22

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

110

07.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 07.01.12r.
godzinę 08:12[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

89

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 67

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

221

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

76

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 -

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

22

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

110

06.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 06.01.12r.
godzinę 07:47[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

88

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 71

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

220

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

75

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 74

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

-

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

91

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

112

04.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 04.01.12r.
godzinę 07:45[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

89

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 70

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

203

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

215

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

74

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 74

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

22

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

89

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

111

03.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 03.01.12r.
godzinę 07:52[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

85

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 68

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

213

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

75

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 73

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

18

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

86

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

110

02.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 02.01.12r.
godzinę 07:46[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

86

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 66

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

211

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

76

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 -

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

21

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

86

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

110

01.01.2012 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień 01.01.12r.
godzinę 07:57[cm]

 Nowy Sącz

 Kamienica

 200

 260

85

 Nowy Sącz

 Dunajec

 250

 380

 66

 Nowy Sącz

 Łubinka

 300

 380

202

 Grybów

 Biała Tarnowska

 320

 400

211

 Jakubkowice

 Łososina

 250

 380

76

 Łabowa

 Kamienica

 200

 270

 73

 Stary Sącz

 Poprad

 300

 390

-

 Muszyna

 Poprad

 260

 350

90

 Gołkowice

 Dunajec

 220

 300

109

data publikacji: 2011-12-27 | 10:11
data ostatniej modyfikacji: 2012-05-07 | 09:43