Styczeń - Kwiecień 2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Styczeń - Kwiecień 2018

30.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 30.04.2018r.
godzinę 10:09
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

148

Muszyna

Poprad

260

350

117

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

29.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.04.2018r.
godzinę 9:45
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

28.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.04.2018r.
godzinę 9:36
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

152

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

27.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.04.2018r.
godzinę 10:07
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

61

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

155

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

26.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.04.2018r.
godzinę 9:46
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

152

Muszyna

Poprad

260

350

122

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

25.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.04.2018r.
godzinę 10:00
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

154

Muszyna

Poprad

260

350

123

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

24.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.04.2018r.
godzinę 10:03
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

158

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

23.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.04.2018r.
godzinę 9:53
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

214

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

153

Muszyna

Poprad

260

350

128

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

22.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.04.2018r.
godzinę 9:58
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

155

Muszyna

Poprad

260

350

125

Gołkowice

Dunajec

320

400

169

21.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.04.2018r.
godzinę 9:45
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

97

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

158

Muszyna

Poprad

260

350

129

Gołkowice

Dunajec

320

400

170

20.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.04.2018r.
godzinę 9:47
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

156

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

19.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.04.2018r.
godzinę 9:48
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

98

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

159

Muszyna

Poprad

260

350

130

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

18.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.04.2018r.
godzinę 10:00
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

99

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

162

Muszyna

Poprad

260

350

132

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

17.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.04.2018r.
godzinę 9:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

159

Muszyna

Poprad

260

350

134

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

16.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.04.2018r.
godzinę 10:02
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

95

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

65

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

160

Muszyna

Poprad

260

350

130

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

15.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.04.2018r.
godzinę 9:59
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

164

Muszyna

Poprad

260

350

132

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

14.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.04.2018r.
godzinę9:55
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

97

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

165

Muszyna

Poprad

260

350

136

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

13.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.04.2018r.
godzinę 9:47
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

97

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

300

400

163

Muszyna

Poprad

260

350

132

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

12.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.04.2018r.
godzinę 10:26
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

200

350

69

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

300

400

166

Muszyna

Poprad

260

350

134

Gołkowice

Dunajec

320

400

169

11.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.04.2018r.
godzinę 10:01
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

103

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

172

Muszyna

Poprad

260

350

142

Gołkowice

Dunajec

320

400

170

10.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.04.2018r.
godzinę 10:40
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

104

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

200

350

71

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

173

Muszyna

Poprad

260

350

144

Gołkowice

Dunajec

320

400

171

9.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 9.04.2018r.
godzinę 10:15
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

300

400

171

Muszyna

Poprad

260

350

140

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

8.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 8.04.2018r.
godzinę 09:29
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

103

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

76

Łabowa

Kamienica

180

250

79

Stary Sącz

Poprad

300

400

176

Muszyna

Poprad

260

350

142

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

7.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 7.04.2018r.
godzinę 09:59
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

110

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

212

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

78

Łabowa

Kamienica

180

250

82

Stary Sącz

Poprad

300

400

186

Muszyna

Poprad

260

350

148

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

6.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 6.04.2018r.
godzinę 09:50
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

107

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

216

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

78

Łabowa

Kamienica

180

250

86

Stary Sącz

Poprad

300

400

178

Muszyna

Poprad

260

350

146

Gołkowice

Dunajec

320

400

171

5.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 5.04.2018r.
godzinę 09:59
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

76

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

300

400

173

Muszyna

Poprad

260

350

140

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

4.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 4.04.2018r.
godzinę 10:06
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

102

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

212

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

80

Łabowa

Kamienica

180

250

78

Stary Sącz

Poprad

300

400

178

Muszyna

Poprad

260

350

140

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

3.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 3.04.2018r.
godzinę 9:58
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

111

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

214

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

242

Jakubkowice

Łososina

200

350

84

Łabowa

Kamienica

180

250

82

Stary Sącz

Poprad

300

400

191

Muszyna

Poprad

260

350

151

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

2.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 2.04.2018r.
godzinę 10:09
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

130

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

219

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

254

Jakubkowice

Łososina

200

350

94

Łabowa

Kamienica

180

250

90

Stary Sącz

Poprad

300

400

221

Muszyna

Poprad

260

350

174

Gołkowice

Dunajec

320

400

170

1.04.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 1.04.2018r.
godzinę 9:39
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

88

Stary Sącz

Poprad

300

400

163

Muszyna

Poprad

260

350

146

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

31.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 31.03.2018r.
godzinę 09:22
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

75

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

121

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

30.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 30.03.2018r.
godzinę 09:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

73

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

117

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

29.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.03.2018r.
godzinę 09:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

227

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

28.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.03.2018r.
godzinę 09:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

69

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

27.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.03.2018r.
godzinę 09:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

73

Łabowa

Kamienica

180

250

69

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

26.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.03.2018r.
godzinę 09:47
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

25.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.03.2018r.
godzinę 09:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

200

350

76

Łabowa

Kamienica

180

250

69

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

24.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.03.2018r.
godzinę 08:39
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

76

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

-

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

23.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.03.2018r.
godzinę 09:41
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

148

Muszyna

Poprad

260

350

119

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

22.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.03.2018r.
godzinę 09:08
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

80

Stary Sącz

Poprad

300

400

150

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

21.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.03.2018r.
godzinę 09:41
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

200

350

73

Łabowa

Kamienica

180

250

83

Stary Sącz

Poprad

300

400

156

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

20.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.03.2018r.
godzinę 8:46
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

76

Łabowa

Kamienica

180

250

80

Stary Sącz

Poprad

300

400

158

Muszyna

Poprad

260

350

131

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

  

  

 

  

19.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.03.2018r.
godzinę 8:56
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

228

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

78

Łabowa

Kamienica

180

250

80

Stary Sącz

Poprad

300

400

160

Muszyna

Poprad

260

350

134

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

  

  

 

  

18.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.03.2018r.
godzinę 8:56
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

101

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

78

Łabowa

Kamienica

180

250

78

Stary Sącz

Poprad

300

400

175

Muszyna

Poprad

260

350

139

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

  

  

 

  

17.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.03.2018r.
godzinę 9:22
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

106

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

212

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

242

Jakubkowice

Łososina

200

350

88

Łabowa

Kamienica

180

250

80

Stary Sącz

Poprad

300

400

180

Muszyna

Poprad

260

350

149

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

  

  

 

  

16.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.03.2018r.
godzinę 8:53
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

106

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

235

Jakubkowice

Łososina

200

350

80

Łabowa

Kamienica

180

250

78

Stary Sącz

Poprad

300

400

178

Muszyna

Poprad

260

350

140

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

  

 

  

15.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.03.2018r.
godzinę 9:12
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

112

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

82

Łabowa

Kamienica

180

250

82

Stary Sącz

Poprad

300

400

187

Muszyna

Poprad

260

350

148

Gołkowice

Dunajec

320

400

170

  

  

 

  

14.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.03.2018r.
godzinę 8:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

119

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

213

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

87

Łabowa

Kamienica

180

250

88

Stary Sącz

Poprad

300

400

198

Muszyna

Poprad

260

350

164

Gołkowice

Dunajec

320

400

175

  

  

 

  

13.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.03.2018r.
godzinę 8:45
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

133

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

217

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

260

Jakubkowice

Łososina

200

350

94

Łabowa

Kamienica

180

250

92

Stary Sącz

Poprad

300

400

216

Muszyna

Poprad

260

350

170

Gołkowice

Dunajec

320

400

180

  

  

 

  

12.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.03.2018r.
godzinę 8:57
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

116

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

222

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

270

Jakubkowice

Łososina

200

350

104

Łabowa

Kamienica

180

250

100

Stary Sącz

Poprad

300

400

188

Muszyna

Poprad

260

350

160

Gołkowice

Dunajec

320

400

176

  

  

 

  

11.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.03.2018r.
godzinę 8:49
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

95

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

221

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

106

Łabowa

Kamienica

180

250

79

Stary Sącz

Poprad

300

400

157

Muszyna

Poprad

260

350

128

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

  

  

 

  

10.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.03.2018r.
godzinę 9:09
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

217

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

100

Łabowa

Kamienica

180

250

83

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

115

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

  

  

 

  

9.03.2018 r

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 9.03.2018r.
godzinę 8:55
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

224

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

94

Łabowa

Kamienica

180

250

79

Stary Sącz

Poprad

300

400

160

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

  

  

 

  

8.03.2018 r

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 8.03.2018r.
godzinę 9:03
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

108

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

79

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

182

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

  

  

 

  

7.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 7.03.2018r.
godzinę 8:47
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

159

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

235

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

69

Stary Sącz

Poprad

300

400

190

Muszyna

Poprad

260

350

109

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

  

  

 

  

6.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 6.03.2018r.
godzinę 8:50
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

162

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

300

400

167

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

  

  

 

  

5.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 5.03.2018r.
godzinę 9:02
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

194

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

169

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

  

  

 

  

4.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 4.03.2018r.
godzinę 8:59
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

204

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

172

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

  

  

 

  

3.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 3.03.2018r.
godzinę 8:43
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

211

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

-

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

174

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

  

  

 

  

2.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 2.03.2018r.
godzinę 8:56
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

215

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

-

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

169

Muszyna

Poprad

260

350

107

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

  

  

 

  

1.03.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 1.03.2018r.
godzinę 8:57
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

223

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

71

Łabowa

Kamienica

180

250

85

Stary Sącz

Poprad

300

400

171

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

  

  

 

  

28.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.02.2018r.
godzinę 8:55
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

112

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

90

Stary Sącz

Poprad

300

400

162

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

  

  

 

  

27.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.02.2018r.
godzinę 8:56
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

95

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

  

  

 

  

26.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.02.2018r.
godzinę 9:17
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

63

Łabowa

Kamienica

180

250

95

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

  

  

 

  

25.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.02.2018r.
godzinę 8:44
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

99

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

  

  

 

  

24.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.02.2018r.
godzinę 8:50
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

130

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

  

 

  

23.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.02.2018r.
godzinę 9:07
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

75

Stary Sącz

Poprad

300

400

130

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

  

  

 

  

22.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.02.2018r.
godzinę 8:59
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

216

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

  

  

 

  

21.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.02.2018r.
godzinę 8:57
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

-

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

  

 

  

20.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.02.2018r.
godzinę 8:52
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

300

400

132

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

146

  

  

 

  

19.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.02.2018r.
godzinę 8:52
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

  

 

  

18.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.02.2018r.
godzinę 9:11
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

  

 

  

17.11.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.02.2018r.
godzinę 9:07
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

  

 

  

16.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.02.2018r.
godzinę 8:57
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

63

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

105

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

  

  

 

  

15.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.02.2018r.
godzinę 9:05
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

  

 

  

14.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.02.2018r.
godzinę 9:14
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

  

  

 

  

13.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.02.2018r.
godzinę 8:54
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

  

  

 

  

12.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.02.2018r.
godzinę 8:58
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

  

 

  

11.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.02.2018r.
godzinę 8:48
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

  

  

 

  

10.02.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.02.2018r.
godzinę 9:04
[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180