Styczeń - Kwiecień 2020 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Styczeń - Kwiecień 2020

30.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 30.04.2020r.
godzinę: 09:13[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

242

Jakubkowice

Łososina

200

350

49

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

  

 

  

29.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.04.2020r.
godzinę: 09:03[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

227

Jakubkowice

Łososina

200

350

47

Łabowa

Kamienica

180

250

48

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

101

Gołkowice

Dunajec

320

400

146

  

 

  

28.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.04.2020r.
godzinę: 09:12[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

227

Jakubkowice

Łososina

200

350

48

Łabowa

Kamienica

180

250

48

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

101

Gołkowice

Dunajec

320

400

146

  

 

  

27.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.04.2020r.
godzinę: 09:12[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

48

Łabowa

Kamienica

180

250

49

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

 

  

26.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.04.2020r.
godzinę: 09:21[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

48

Łabowa

Kamienica

180

250

49

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

 

  

25.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.04.2020r.
godzinę: 09:14[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

48

Łabowa

Kamienica

180

250

138

Stary Sącz

Poprad

300

400

100

Muszyna

Poprad

260

350

150

Gołkowice

Dunajec

320

400

 

  

 

  

24.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.04.2020r.
godzinę: 09:23[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

48

Łabowa

Kamienica

180

250

49

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

  

 

  

23.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.04.2020r.
godzinę: 08:57[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

49

Łabowa

Kamienica

180

250

49

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

  

 

  

22.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.04.2020r.
godzinę: 09:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

49

Łabowa

Kamienica

180

250

49

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

  

 

  

21.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.04.2020r.
godzinę: 09:04[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

49

Łabowa

Kamienica

180

250

49

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

  

 

  

20.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.04.2020r.
godzinę: 09:01[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

50

Łabowa

Kamienica

180

250

54

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

  

 

  

19.04.2020 r.

 

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.04.2020r.
godzinę: 09:05[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

50

Łabowa

Kamienica

180

250

50

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

  

 

  

18.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.04.2020r.
godzinę: 8:56[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

50

Łabowa

Kamienica

180

250

51

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

  

 

  

17.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.04.2020r.
godzinę: 10:03[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

  

 

  

16.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.04.2020r.
godzinę: 8:56[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

231

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

141

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

  

 

  

15.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.04.2020r.
godzinę: 9:10[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

233

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

  

 

  

14.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.04.2020r.
godzinę: 9:14[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

  

 

  

13.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.04.2020r.
godzinę: 9:14[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

46

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

  

 

  

12.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.04.2020r.
godzinę: 8:57[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

47

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

  

 

  

11.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.04.2020r.
godzinę: 9:03[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

200

350

48

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

  

 

  

10.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.04.2020r.
godzinę: 8:59[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

48

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

107

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

  

 

  

09.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 09.04.2020r.
godzinę: 9:05[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

139

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

49

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

  

 

  

08.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 08.04.2020r.
godzinę: 9:02[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

49

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

07.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 07.04.2020r.
godzinę: 9:35[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

50

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

  

 

  

06.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 06.04.2020r.
godzinę: 9:26[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

231

Jakubkowice

Łososina

200

350

50

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

  

 

  

05.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 05.04.2020r.
godzinę: 9:15[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

51

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

04.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 04.04.2020r.
godzinę: 8:59[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

233

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

141

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

03.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 03.04.2020r.
godzinę: 9:12[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

233

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

02.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 02.04.2020r.
godzinę: 8:54[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

57

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

141

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

01.04.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 01.04.2020r.
godzinę: 9:07[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

  

 

  

31.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 31.03.2020r.
godzinę: 9:21[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

111

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

30.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 30.03.2020r.
godzinę: 9:23[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

29.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.03.2020r.
godzinę: 9:14[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

  

 

  

28.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.03.2020r.
godzinę: 8:03[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

  

 

  

27.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.03.2020r.
godzinę: 8:31[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

237

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

169

  

 

  

26.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.03.2020r.
godzinę: 7:57[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

143

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

  

 

  

25.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.03.2020r.
godzinę: 8:04[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

24.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.03.2020r.
godzinę: 8:28[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

115

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

  

 

  

23.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.03.2020r.
godzinę: 8:04[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

151

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

  

 

  

22.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.03.2020r.
godzinę: 8:01[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

61

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

153

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

  

 

  

21.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.03.2020r.
godzinę: 8:09[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

152

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

  

 

  

20.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.03.2020r.
godzinę: 8:02[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

300

400

152

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

  

 

  

19.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.03.2020r.
godzinę: 8:16[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

67

Stary Sącz

Poprad

300

400

151

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

  

 

  

18.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.03.2020r.
godzinę: 8:10[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

151

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

  

 

  

17.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.03.2020r.
godzinę: 8:36[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

67

Stary Sącz

Poprad

300

400

153

Muszyna

Poprad

260

350

121

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

  

 

  

16.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.03.2020r.
godzinę: 8:07[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

156

Muszyna

Poprad

260

350

123

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

  

 

  

15.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.03.2020r.
godzinę: 8:28[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

97

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

242

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

300

400

162

Muszyna

Poprad

260

350

128

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

  

 

  

14.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.03.2020r.
godzinę: 7:51[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

102

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

245

Jakubkowice

Łososina

200

350

67

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

170

Muszyna

Poprad

260

350

135

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

13.03.2020r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.03.2020r.
godzinę: 8:10[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

102

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

248

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

77

Stary Sącz

Poprad

300

400

167

Muszyna

Poprad

260

350

138

Gołkowice

Dunajec

320

400

172

  

 

  

12.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.03.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

249

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

75

Stary Sącz

Poprad

300

400

159

Muszyna

Poprad

260

350

127

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

  

 

  

11.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.03.2020r.
godzinę: 8:23[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

246

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

155

Muszyna

Poprad

260

350

123

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

  

 

  

10.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.03.2020r.
godzinę: 8:16[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

247

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

300

400

156

Muszyna

Poprad

260

350

123

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

  

 

  

09.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 09.03.2020r.
godzinę: 8:09[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

66

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

159

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

  

 

  

08.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 08.03.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

98

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

252

Jakubkowice

Łososina

200

350

67

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

161

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

169

  

 

  

07.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 07.03.2020r.
godzinę: 8:18[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

102

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

254

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

164

Muszyna

Poprad

260

350

129

Gołkowice

Dunajec

320

400

170

  

 

  

06.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 06.03.2020r.
godzinę: 8:24[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

106

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

258

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

79

Stary Sącz

Poprad

300

400

166

Muszyna

Poprad

260

350

133

Gołkowice

Dunajec

320

400

174

  

 

  

05.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 05.03.2020r.
godzinę: 7:57[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

108

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

213

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

260

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

171

Muszyna

Poprad

260

350

137

Gołkowice

Dunajec

320

400

179

  

 

  

04.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 04.03.2020r.
godzinę: 8:11[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

105

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

254

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

77

Stary Sącz

Poprad

300

400

165

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

177

  

 

  

03.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 03.03.2020r.
godzinę: 8:13[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

105

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

254

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

77

Stary Sącz

Poprad

300

400

165

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

177

  

 

  

02.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 02.03.2020r.
godzinę: 8:07[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

105

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

159

Muszyna

Poprad

260

350

122

Gołkowice

Dunajec

320

400

180

  

 

  

01.03.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 01.03.2020r.
godzinę: 8:15[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

107

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

160

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

182

  

 

  

29.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.02.2020r.
godzinę: 8:08[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

110

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

166

Muszyna

Poprad

260

350

125

Gołkowice

Dunajec

320

400

182

  

 

  

28.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.02.2020r.
godzinę: 8:20[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

129

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

256

Jakubkowice

Łososina

200

350

76

Łabowa

Kamienica

180

250

79

Stary Sącz

Poprad

300

400

173

Muszyna

Poprad

260

350

130

Gołkowice

Dunajec

320

400

211

  

 

  

27.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.02.2020r.
godzinę: 8:03[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

134

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

262

Jakubkowice

Łososina

200

350

82

Łabowa

Kamienica

180

250

78

Stary Sącz

Poprad

300

400

182

Muszyna

Poprad

260

350

138

Gołkowice

Dunajec

320

400

214

  

 

  

26.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.02.2020r.
godzinę: 7:54[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

134

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

212

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

266

Jakubkowice

Łososina

200

350

88

Łabowa

Kamienica

180

250

87

Stary Sącz

Poprad

300

400

187

Muszyna

Poprad

260

350

142

Gołkowice

Dunajec

320

400

218

  

 

  

25.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.02.2020r.
godzinę: 8:21[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

152

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

214

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

274

Jakubkowice

Łososina

200

350

97

Łabowa

Kamienica

180

250

86

Stary Sącz

Poprad

300

400

208

Muszyna

Poprad

260

350

152

Gołkowice

Dunajec

320

400

226

  

 

  

24.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.02.2020r.
godzinę: 8:17[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

128

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

218

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

294

Jakubkowice

Łososina

200

350

126

Łabowa

Kamienica

180

250

104

Stary Sącz

Poprad

300

400

173

Muszyna

Poprad

260

350

150

Gołkowice

Dunajec

320

400

211

  

 

  

23.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.02.2020r.
godzinę: 8:12[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

252

Jakubkowice

Łososina

200

350

75

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

153

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

182

  

 

  

22.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.02.2020r.
godzinę: 8:13[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

102

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

256

Jakubkowice

Łososina

200

350

78

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

157

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

182

  

 

  

21.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.02.2020r.
godzinę: 8:12[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

104

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

258

Jakubkowice

Łososina

200

350

76

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

161

Muszyna

Poprad

260

350

121

Gołkowice

Dunajec

320

400

183

  

 

  

20.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.02.2020r.
godzinę: 8:05[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

104

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

260

Jakubkowice

Łososina

200

350

82

Łabowa

Kamienica

180

250

78

Stary Sącz

Poprad

300

400

167

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

177

  

 

  

19.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.02.2020r.
godzinę: 8:07[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

212

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

270

Jakubkowice

Łososina

200

350

89

Łabowa

Kamienica

180

250

87

Stary Sącz

Poprad

300

400

171

Muszyna

Poprad

260

350

132

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

  

 

  

18.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.02.2020r.
godzinę: 8:17[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

93

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

213

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

272

Jakubkowice

Łososina

200

350

90

Łabowa

Kamienica

180

250

86

Stary Sącz

Poprad

300

400

157

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

  

 

  

17.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.02.2020r.
godzinę: 7:59[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

256

Jakubkowice

Łososina

200

350

80

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

300

400

150

Muszyna

Poprad

260

350

113

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

  

 

  

16.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.02.2020r.
godzinę: 8:56[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

80

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

  

 

  

15.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.02.2020r.
godzinę: 7:59[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

212

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

248

Jakubkowice

Łososina

200

350

78

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

  

 

  

14.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.02.2020r.
godzinę: 8:20[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

85

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

212

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

200

350

77

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

147

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

  

 

  

13.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.02.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

213

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

251

Jakubkowice

Łososina

200

350

86

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

150

Muszyna

Poprad

260

350

115

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

  

 

  

12.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.02.2020r.
godzinę: 8:36[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

217

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

256

Jakubkowice

Łososina

200

350

94

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

155

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

  

 

  

11.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.02.2020r.
godzinę: 7:58[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

221

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

262

Jakubkowice

Łososina

200

350

106

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

153

Muszyna

Poprad

260

350

117

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

  

 

  

10.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.02.2020r.
godzinę: 8:17[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

248

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

153

Muszyna

Poprad

260

350

115

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

  

 

  

09.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 09.02.2020r.
godzinę: 8:09[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

246

Jakubkowice

Łososina

200

350

76

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

152

Muszyna

Poprad

260

350

115

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

  

 

  

08.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 08.02.2020r.
godzinę: 7:58[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

246

Jakubkowice

Łososina

200

350

82

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

159

Muszyna

Poprad

260

350

116

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

  

 

  

07.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 07.02.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

214

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

258

Jakubkowice

Łososina

200

350

86

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

300

400

167

Muszyna

Poprad

260

350

126

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

  

 

  

06.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 06.02.2020r.
godzinę: 8:11[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

104

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

217

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

264

Jakubkowice

Łososina

200

350

92

Łabowa

Kamienica

180

250

76

Stary Sącz

Poprad

300

400

177

Muszyna

Poprad

260

350

130

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

  

  

05.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 05.02.2020r.
godzinę: 7:00[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

121

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

230

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

284

Jakubkowice

Łososina

200

350

116

Łabowa

Kamienica

180

250

89

Stary Sącz

Poprad

300

400

200

Muszyna

Poprad

260

350

147

Gołkowice

Dunajec

320

400

178

  

04.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 04.02.2020r.
godzinę: 7:00[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

126

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

216

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

286

Jakubkowice

Łososina

200

350

106

Łabowa

Kamienica

180

250

100

Stary Sącz

Poprad

300

400

207

Muszyna

Poprad

260

350

147

Gołkowice

Dunajec

320

400

181

  

03.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 03.02.2020r.
godzinę: 8:02[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

270

Jakubkowice

Łososina

200

350

76

Łabowa

Kamienica

180

250

93

Stary Sącz

Poprad

300

400

172

Muszyna

Poprad

260

350

130

Gołkowice

Dunajec

320

400

175

  

02.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 02.02.2020r.
godzinę: 8:14[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

251

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

75

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

111

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

  

01.02.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 01.02.2020r.
godzinę: 8:01[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

245

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

  

31.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 31.01.2020r.
godzinę: 8:17[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

231

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

30.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 30.01.2020r.
godzinę: 8:23[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

29.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.01.2020r.
godzinę: 8:16[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

28.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.01.2020r.
godzinę: 8:02[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

27.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.01.2020r.
godzinę: 7:57[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

231

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

26.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

48

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

25.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.01.2020r.
godzinę: 8:16[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

50

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

24.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.01.2020r.
godzinę: 8:07[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

23.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.01.2020r.
godzinę: 8:08[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

22.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

566

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

21.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.01.2020r.
godzinę: 8:07[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

20.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.01.2020r.
godzinę: 8:17[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

233

Jakubkowice

Łososina

200

350

57

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

19.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.01.2020r.
godzinę: 7:57[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

18.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.01.2020r.
godzinę: 7:54[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

101

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

17.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

16.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.01.2020r.
godzinę: 7:48[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

235

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

15.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.01.2020r.
godzinę: 8:05[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

14.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.01.2020r.
godzinę: 8:15[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

13.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.01.2020r.
godzinę: 8:17[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

12.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.01.2020r.
godzinę: 8:19[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

141

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

11.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.01.2020r.
godzinę: 8:11[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

10.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.01.2020r.
godzinę: 8:30[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

73

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

109

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

09.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 09.01.2020r.
godzinę: 7:58[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

08.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 08.01.2020r.
godzinę: 8:10[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

07.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 07.01.2020r.
godzinę: 8:15[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

67

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

06.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 06.01.2020r.
godzinę: 8:10[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

237

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

107

Gołkowice

Dunajec

320

400

147

05.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 05.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

71

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

111

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

04.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 04.01.2020r.
godzinę: 8:02[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

242

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

03.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 03.01.2020r.
godzinę: 8:22[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

143

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

02.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 02.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

01.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 01.01.2020r.
godzinę: 8:18[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

241

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

150

Muszyna

Poprad

260

350

113

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

data publikacji: 2020-01-02 | 08:05
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-04 | 09:27