Styczeń - Kwiecień 2020 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Styczeń - Kwiecień 2020

29.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 29.01.2020r.
godzinę: 8:16[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

28.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 28.01.2020r.
godzinę: 8:02[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

230

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

27.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 27.01.2020r.
godzinę: 7:57[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

231

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

26.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 26.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

48

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

25.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 25.01.2020r.
godzinę: 8:16[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

50

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

300

400

144

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

24.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 24.01.2020r.
godzinę: 8:07[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

23.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 23.01.2020r.
godzinę: 8:08[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

22.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 22.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

200

350

566

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

21.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 21.01.2020r.
godzinę: 8:07[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

20.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.01.2020r.
godzinę: 8:17[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

233

Jakubkowice

Łososina

200

350

57

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

19.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.01.2020r.
godzinę: 7:57[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

135

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

18.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.01.2020r.
godzinę: 7:54[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

101

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

17.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

200

350

59

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

16.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.01.2020r.
godzinę: 7:48[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

235

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

15.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.01.2020r.
godzinę: 8:05[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

64

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

14.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.01.2020r.
godzinę: 8:15[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

13.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.01.2020r.
godzinę: 8:17[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

68

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

12.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.01.2020r.
godzinę: 8:19[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

239

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

300

400

141

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

11.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.01.2020r.
godzinę: 8:11[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

10.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.01.2020r.
godzinę: 8:30[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

234

Jakubkowice

Łososina

200

350

73

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

109

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

09.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 09.01.2020r.
godzinę: 7:58[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

60

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

300

400

139

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

155

08.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 08.01.2020r.
godzinę: 8:10[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

62

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

300

400

136

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

07.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 07.01.2020r.
godzinę: 8:15[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

236

Jakubkowice

Łososina

200

350

67

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

06.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 06.01.2020r.
godzinę: 8:10[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

237

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

107

Gołkowice

Dunajec

320

400

147

05.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 05.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

71

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

145

Muszyna

Poprad

260

350

111

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

04.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 04.01.2020r.
godzinę: 8:02[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

242

Jakubkowice

Łososina

200

350

70

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

300

400

142

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

03.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 03.01.2020r.
godzinę: 8:22[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

143

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

02.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 02.01.2020r.
godzinę: 8:06[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

200

350

74

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

300

400

146

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

01.01.2020 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 01.01.2020r.
godzinę: 8:18[
cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

241

Jakubkowice

Łososina

200

350

72

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

300

400

150

Muszyna

Poprad

260

350

113

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

data publikacji: 2020-01-02 | 08:05
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-29 | 08:26