Styczeń - Maj 2023

01.02.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  01.02.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 79
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Nowy Sącz Kamienica 200 260 90
Grybów Biała Tarnowska 320 400 259
Jakubkowice Łososina 200 350 59
Łabowa Kamienica 180 250 60
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 153

31.02.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  31.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 79
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Nowy Sącz Kamienica 200 260 92
Grybów Biała Tarnowska 320 400 260
Jakubkowice Łososina 200 350 60
Łabowa Kamienica 180 250 61
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 154

30.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  30.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 78
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Nowy Sącz Kamienica 200 260 90
Grybów Biała Tarnowska 320 400 259
Jakubkowice Łososina 200 350 60
Łabowa Kamienica 180 250 62
Stary Sącz Poprad 300 400 129
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 151

29.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  29.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Nowy Sącz Kamienica 200 260 93
Grybów Biała Tarnowska 320 400 261
Jakubkowice Łososina 200 350 62
Łabowa Kamienica 180 250 62
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 155

28.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  28.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Nowy Sącz Kamienica 200 260 95
Grybów Biała Tarnowska 320 400 262
Jakubkowice Łososina 200 350 64
Łabowa Kamienica 180 250 62
Stary Sącz Poprad 300 400 134
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 156

27.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  30.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Nowy Sącz Kamienica 200 260 96
Grybów Biała Tarnowska 320 400 264
Jakubkowice Łososina 200 350 67
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 136
Muszyna Poprad 260 350 109
Gołkowice Dunajec 320 400 156

26.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  25.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 84
Nowy Sącz Łubinka 300 380 214
Nowy Sącz Kamienica 200 260 97
Grybów Biała Tarnowska 320 400 266
Jakubkowice Łososina 200 350 69
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 137
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 156

25.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  25.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 87
Nowy Sącz Łubinka 300 380 215
Nowy Sącz Kamienica 200 260 98
Grybów Biała Tarnowska 320 400 266
Jakubkowice Łososina 200 350 70
Łabowa Kamienica 180 250 65
Stary Sącz Poprad 300 400 139
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 158

24.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  24.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 214
Nowy Sącz Kamienica 200 260 99
Grybów Biała Tarnowska 320 400 267
Jakubkowice Łososina 200 350 68
Łabowa Kamienica 180 250 66
Stary Sącz Poprad 300 400 139
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 165

23.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  23.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 213
Nowy Sącz Kamienica 200 260 100
Grybów Biała Tarnowska 320 400 267
Jakubkowice Łososina 200 350 68
Łabowa Kamienica 180 250 66
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 165

22.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  22.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 92
Nowy Sącz Łubinka 300 380 214
Nowy Sącz Kamienica 200 260 102
Grybów Biała Tarnowska 320 400 269
Jakubkowice Łososina 200 350 70
Łabowa Kamienica 180 250 70
Stary Sącz Poprad 300 400 144
Muszyna Poprad 260 350 115
Gołkowice Dunajec 320 400 165

21.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  21.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 96
Nowy Sącz Łubinka 300 380 216
Nowy Sącz Kamienica 200 260 107
Grybów Biała Tarnowska 320 400 273
Jakubkowice Łososina 200 350 74
Łabowa Kamienica 180 250 73
Stary Sącz Poprad 300 400 151
Muszyna Poprad 260 350 118
Gołkowice Dunajec 320 400 166

20.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  18.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 100
Nowy Sącz Łubinka 300 380 218
Nowy Sącz Kamienica 200 260 111
Grybów Biała Tarnowska 320 400 277
Jakubkowice Łososina 200 350 76
Łabowa Kamienica 180 250 77
Stary Sącz Poprad 300 400 157
Muszyna Poprad 260 350 122
Gołkowice Dunajec 320 400 170

19.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  18.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 104
Nowy Sącz Łubinka 300 380 224
Nowy Sącz Kamienica 200 260 120
Grybów Biała Tarnowska 320 400 286
Jakubkowice Łososina 200 350 83
Łabowa Kamienica 180 250 85
Stary Sącz Poprad 300 400 164
Muszyna Poprad 260 350 128
Gołkowice Dunajec 320 400 171

18.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  18.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 220
Nowy Sącz Kamienica 200 260 108
Grybów Biała Tarnowska 320 400 280
Jakubkowice Łososina 200 350 74
Łabowa Kamienica 180 250 74
Stary Sącz Poprad 300 400 147
Muszyna Poprad 260 350 117
Gołkowice Dunajec 320 400 170

17.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  17.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 94
Nowy Sącz Łubinka 300 380 215
Nowy Sącz Kamienica 200 260 106
Grybów Biała Tarnowska 320 400 275
Jakubkowice Łososina 200 350 78
Łabowa Kamienica 180 250 72
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 172

16.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  16.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 96
Nowy Sącz Łubinka 300 380 223
Nowy Sącz Kamienica 200 260 114
Grybów Biała Tarnowska 320 400 281
Jakubkowice Łososina 200 350 95
Łabowa Kamienica 180 250 75
Stary Sącz Poprad 300 400 143
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 175

15.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  15.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 96
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Nowy Sącz Kamienica 200 260 99
Grybów Biała Tarnowska 320 400 264
Jakubkowice Łososina 200 350 69
Łabowa Kamienica 180 250 66
Stary Sącz Poprad 300 400 143
Muszyna Poprad 260 350 113
Gołkowice Dunajec 320 400 174

14.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  14.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 98
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Nowy Sącz Kamienica 200 260 102
Grybów Biała Tarnowska 320 400 266
Jakubkowice Łososina 200 350 76
Łabowa Kamienica 180 250 70
Stary Sącz Poprad 300 400 145
Muszyna Poprad 260 350 115
Gołkowice Dunajec 320 400 177

13.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  13.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 101
Nowy Sącz Łubinka 300 380 214
Nowy Sącz Kamienica 200 260 107
Grybów Biała Tarnowska 320 400 270
Jakubkowice Łososina 200 350 79
Łabowa Kamienica 180 250 73
Stary Sącz Poprad 300 400 151
Muszyna Poprad 260 350 120
Gołkowice Dunajec 320 400 177

12.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  12.01.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 106
Nowy Sącz Łubinka 300 380 217
Nowy Sącz Kamienica 200 260 113
Grybów Biała Tarnowska 320 400 276
Jakubkowice Łososina 200 350 89
Łabowa Kamienica 180 250 78
Stary Sącz Poprad 300 400 159
Muszyna Poprad 260 350 123
Gołkowice Dunajec 320 400 179

11.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  10.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 111
Nowy Sącz Łubinka 300 380 225
Nowy Sącz Kamienica 200 260 124
Grybów Biała Tarnowska 320 400 286
Jakubkowice Łososina 200 350 114
Łabowa Kamienica 180 250 84
Stary Sącz Poprad 300 400 170
Muszyna Poprad 260 350 132
Gołkowice Dunajec 320 400 177

10.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  10.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 91
Nowy Sącz Łubinka 300 380 218
Nowy Sącz Kamienica 200 260 101
Grybów Biała Tarnowska 320 400 280
Jakubkowice Łososina 200 350 67
Łabowa Kamienica 180 250 78
Stary Sącz Poprad 300 400 145
Muszyna Poprad 260 350 114
Gołkowice Dunajec 320 400 168

09.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  05.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Nowy Sącz Kamienica 200 260 96
Grybów Biała Tarnowska 320 400 265
Jakubkowice Łososina 200 350 66
Łabowa Kamienica 180 250 67
Stary Sącz Poprad 300 400 143
Muszyna Poprad 260 350 115
Gołkowice Dunajec 320 400 165

08.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  08.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 93
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Nowy Sącz Kamienica 200 260 99
Grybów Biała Tarnowska 320 400 268
Jakubkowice Łososina 200 350 69
Łabowa Kamienica 180 250 70
Stary Sącz Poprad 300 400 145
Muszyna Poprad 260 350 115
Gołkowice Dunajec 320 400 168

07.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  07.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 93
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Nowy Sącz Kamienica 200 260 99
Grybów Biała Tarnowska 320 400 272
Jakubkowice Łososina 200 350 70
Łabowa Kamienica 180 250 74
Stary Sącz Poprad 300 400 149
Muszyna Poprad 260 350 119
Gołkowice Dunajec 320 400 166

06.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  06.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 92
Nowy Sącz Łubinka 300 380 213
Nowy Sącz Kamienica 200 260 100
Grybów Biała Tarnowska 320 400 276
Jakubkowice Łososina 200 350 77
Łabowa Kamienica 180 250 68
Stary Sącz Poprad 300 400 141
Muszyna Poprad 260 350 120
Gołkowice Dunajec 320 400 169

05.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  05.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 85
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Nowy Sącz Kamienica 200 260 89
Grybów Biała Tarnowska 320 400 259
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 61
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 162

04.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  04.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 90
Grybów Biała Tarnowska 320 400 260
Jakubkowice Łososina 200 350 56
Łabowa Kamienica 180 250 61
Stary Sącz Poprad 300 400 140
Muszyna Poprad 260 350 111
Gołkowice Dunajec 320 400 162

03.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  03.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 92
Grybów Biała Tarnowska 320 400 263
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 163

02.01.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  02.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 93
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Nowy Sącz Kamienica 200 260 93
Grybów Biała Tarnowska 320 400 264
Jakubkowice Łososina 200 350 60
Łabowa Kamienica 180 250 60
Stary Sącz Poprad 300 400 134
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 162

01.01.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  01.01.2023 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 84
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Nowy Sącz Kamienica 200 260 94
Grybów Biała Tarnowska 320 400 264
Jakubkowice Łososina 200 350 61
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 164
data publikacji: 2022-12-30 | 12:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-01 | 08:30