Wrzesień - Grudzień 2015 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Wrzesień - Grudzień 2015

31.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

31.12.2015r.
godzinę 08:59 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

400

490

127

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

136

30.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

30.12.2015r.
godzinę 08:55 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

62

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

136

29.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

29.12.2015r.
godzinę 09:06 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

63

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

137

28.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

28.12.2015r.
godzinę 08:56 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

63

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

133

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

136

27.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

27.12.2015r.
godzinę 08:55 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

64

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

133

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

136

26.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

26.12.2015r.
godzinę 08:57 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

64

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

145

25.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

25.12.2015r.
godzinę 08:53 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

64

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

146

24.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

24.12.2015r.
godzinę 08:54 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

300

450

65

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

400

490

133

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

23.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

23.12.2015r.
godzinę 08:55 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

66

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

22.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

22.12.2015r.
godzinę 09:08 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

66

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

133

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

21.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.12.2015r.
godzinę 09:06 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

20.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

20.12.2015r.
godzinę 09:21 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

19.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

19.12.2015r.
godzinę 09:22 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

18.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

18.12.2015r.
godzinę 09:06 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

300

450

69

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

17.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

17.12.2015r.
godzinę 09:10 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

300

450

70

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

16.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

16.12.2015r.
godzinę 09:27 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

300

450

71

Łabowa

Kamienica

180

250

67

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

15.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

15.12.2015r.
godzinę 09:48 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

300

450

72

Łabowa

Kamienica

180

250

67

Stary Sącz

Poprad

400

490

137

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

14.12.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

14.12.2015r.
godzinę 09:16 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

93

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

223

Jakubkowice

Łososina

300

450

74

Łabowa

Kamienica

180

250

69

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

13.12.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

13.12.2015r.
godzinę 09:02 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

300

450

76

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

400

490

139

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

12.12.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

12.12.2015r.
godzinę 09:17 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

300

450

78

Łabowa

Kamienica

180

250

71

Stary Sącz

Poprad

400

490

139

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

11.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

11.12.2015r.
godzinę 09:12 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

300

450

81

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

400

490

141

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

10.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

10.12.2015r.
godzinę 09:09 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

95

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

300

450

72

Łabowa

Kamienica

180

250

72

Stary Sącz

Poprad

400

490

141

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

169

09.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

09.12.2015r.
godzinę 09:00 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

95

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

300

450

73

Łabowa

Kamienica

180

250

70

Stary Sącz

Poprad

400

490

142

Muszyna

Poprad

260

350

105

Gołkowice

Dunajec

320

400

170

08.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

08.12.2015r.
godzinę 09:00 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

97

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

300

450

75

Łabowa

Kamienica

180

250

71

Stary Sącz

Poprad

400

490

144

Muszyna

Poprad

260

350

107

Gołkowice

Dunajec

320

400

169

07.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

07.12.2015r.
godzinę 09:08 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

95

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

207

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

300

450

78

Łabowa

Kamienica

180

250

73

Stary Sącz

Poprad

400

490

146

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

06.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

06.12.2015r.
godzinę 09:18 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

100

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

233

Jakubkowice

Łososina

300

450

82

Łabowa

Kamienica

180

250

77

Stary Sącz

Poprad

400

490

150

Muszyna

Poprad

260

350

113

Gołkowice

Dunajec

320

400

172

05.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

05.12.2015r.
godzinę 08:59 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

106

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

300

450

87

Łabowa

Kamienica

180

250

81

Stary Sącz

Poprad

400

490

155

Muszyna

Poprad

260

350

117

Gołkowice

Dunajec

320

400

177

04.12.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

04.12.2015r.
godzinę 09:00 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

111

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

214

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

266

Jakubkowice

Łososina

300

450

94

Łabowa

Kamienica

180

250

89

Stary Sącz

Poprad

400

490

164

Muszyna

Poprad

260

350

124

Gołkowice

Dunajec

320

400

189

03.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

03.12.2015r.
godzinę 09:23 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

113

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

223

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

266

Jakubkowice

Łososina

300

450

100

Łabowa

Kamienica

180

250

105

Stary Sącz

Poprad

400

490

160

Muszyna

Poprad

260

350

129

Gołkowice

Dunajec

320

400

194

02.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

02.12.2015r.
godzinę 09:54 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

106

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

214

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

251

Jakubkowice

Łososina

300

450

97

Łabowa

Kamienica

180

250

85

Stary Sącz

Poprad

400

490

157

Muszyna

Poprad

260

350

128

Gołkowice

Dunajec

320

400

186

01.12.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

01.12.2015r.
godzinę 09:29 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

91

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

216

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

257

Jakubkowice

Łososina

300

450

91

Łabowa

Kamienica

180

250

82

Stary Sącz

Poprad

400

490

137

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

176

30.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

30.11.2015r.
godzinę 09:09 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

300

450

70

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

400

490

-

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

29.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

29.11.2015r.
godzinę 09: 41 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

300

450

70

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

400

490


Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

28.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

28.11.2015r.
godzinę 09:08 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

300

450

71

Łabowa

Kamienica

180

250

65

Stary Sącz

Poprad

400

490


Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

27.11.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

27.11.2015r.
godzinę 09:16 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

223

Jakubkowice

Łososina

300

450

73

Łabowa

Kamienica

180

250

67

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

101

Gołkowice

Dunajec

320

400

169

26.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

26.11.2015r.
godzinę 09:07 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

224

Jakubkowice

Łososina

300

450

76

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

174

25.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

25.11.2015r.
godzinę 09:09 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

227

Jakubkowice

Łososina

300

450

80

Łabowa

Kamienica

180

250

69

Stary Sącz

Poprad

400

490

140

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

179

24.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

24.11.2015r.
godzinę 08:05 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

300

450

84

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

400

490

145

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

176

23.11.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

23.11.2015r.
godzinę 08:56 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

109

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

210

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

240

Jakubkowice

Łososina

300

450

92

Łabowa

Kamienica

180

250

79

Stary Sącz

Poprad

400

490

152

Muszyna

Poprad

260

350

130

Gołkowice

Dunajec

320

400

198

22.11.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

22.11.2015r.
godzinę 09:14 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

127

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

214

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

250

Jakubkowice

Łososina

300

450

106

Łabowa

Kamienica

180

250

87

Stary Sącz

Poprad

400

490

164

Muszyna

Poprad

260

350

123

Gołkowice

Dunajec

320

400

215

21.11.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.11.2015r.
godzinę 06:13 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

116

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

230

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

284

Jakubkowice

Łososina

300

450

137

Łabowa

Kamienica

180

250

104

Stary Sącz

Poprad

400

490

155

Muszyna

Poprad

260

350

129

Gołkowice

Dunajec

320

400

200

20.11.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

20.11.2015r.
godzinę 09:23 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

93

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

233

Jakubkowice

Łososina

300

450

88

Łabowa

Kamienica

180

250

75

Stary Sącz

Poprad

400

490

141

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

177

19.11.2015

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

19.11.2015r.
godzinę 09:12 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

92

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

235

Jakubkowice

Łososina

300

450

91

Łabowa

Kamienica

180

250

74

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

105

Gołkowice

Dunajec

320

400

176

18.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

18.11.2015r.
godzinę 09:07 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

228

Jakubkowice

Łososina

300

450

80

Łabowa

Kamienica

180

250

69

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

174

17.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

17.11.2015r.
godzinę 09:15 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

232

Jakubkowice

Łososina

300

450

89

Łabowa

Kamienica

180

250

73

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

170

16.11.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

16.11.2015r.
godzinę 09:18 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

247

Jakubkowice

Łososina

300

450

63

Łabowa

Kamienica

180

250

82

Stary Sącz

Poprad

400

490

131

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

15.11.2015

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

15.11.2015r.
godzinę 09:09 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

129

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

14.11.2015

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

14.11.2015r.
godzinę 09:20 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

129

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

13.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

13.11.2015r.
godzinę 09:11 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

216

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

129

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

12.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

12.11.2015r.
godzinę 09:58 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

11.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

11.11.2015r.
godzinę 08:51 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

10.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

10.11.2015r.
godzinę 09:07 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

300

450

57

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

129

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

09.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

09.11.2015r.
godzinę 09:04 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

128

Muszyna

Poprad

260

350

91

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

08.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

08.11.2015r.
godzinę 09:04 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

57

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

128

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

07.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

07.11.2015r.
godzinę 09:04 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

128

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

06.11.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

06.11.2015r.
godzinę 09:07 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

57

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

129

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

05.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

05.11.2015r.
godzinę 09:07 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

57

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

04.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

04.11.2015r.
godzinę 08:49 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

162

03.11.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

03.11.2015r.
godzinę 09:19 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

58

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

93

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

02.11.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

02.11.2015r.
godzinę 09:17 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

59

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

94

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

01.11.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

01.11.2015r.
godzinę 09:16 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

59

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

131

Muszyna

Poprad

260

350

95

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

31.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

31.10.2015r.
godzinę 09:10 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

214

Jakubkowice

Łososina

300

450

60

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

30.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

30.10.2015r.
godzinę 08:57 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

300

450

61

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

400

490

133

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

29.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

29.10.2015r.
godzinę 08:57 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

216

Jakubkowice

Łososina

300

450

62

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

28.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

28.10.2015r.
godzinę 09:34 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

216

Jakubkowice

Łososina

300

450

64

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

27.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

27.10.2015r.
godzinę 09:15 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

65

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

400

490

136

Muszyna

Poprad

260

350

101

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

26.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

26.10.2015r.
godzinę 09:32 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

66

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

103

Gołkowice

Dunajec

320

400

164

25.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

25.10.2015r.
godzinę 09:38 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

300

450

70

Łabowa

Kamienica

180

250

67

Stary Sącz

Poprad

400

490

141

Muszyna

Poprad

260

350

105

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

24.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

24.10.2015r.
godzinę 09:38 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

300

450

75

Łabowa

Kamienica

180

250

71

Stary Sącz

Poprad

400

490

144

Muszyna

Poprad

260

350

108

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

23.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

23.10.2015r.
godzinę 09:38 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

87

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

208

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

231

Jakubkowice

Łososina

300

450

82

Łabowa

Kamienica

180

250

75

Stary Sącz

Poprad

400

490

150

Muszyna

Poprad

260

350

114

Gołkowice

Dunajec

320

400

157

22.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.10.2015r.
godzinę 10:15 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

90

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

235

Jakubkowice

Łososina

300

450

84

Łabowa

Kamienica

180

250

79

Stary Sącz

Poprad

400

490

157

Muszyna

Poprad

260

350

120

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

21.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.10.2015r.
godzinę 10:15 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

96

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

211

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

243

Jakubkowice

Łososina

300

450

85

Łabowa

Kamienica

180

250

83

Stary Sącz

Poprad

400

490

166

Muszyna

Poprad

260

350

132

Gołkowice

Dunajec

320

400

163

20.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

20.10.2015r.
godzinę 10:15 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

70

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

144

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

19.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

19.10.2015r.
godzinę 10:10 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

84

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

76

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

400

490

149

Muszyna

Poprad

260

350

112

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

18.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

18.10.2015r.
godzinę 09:55 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

220

Jakubkowice

Łososina

300

450

88

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

156

Muszyna

Poprad

260

350

122

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

17.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

17.10.2015r.
godzinę 10:02 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

82

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

66

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

400

490

147

Muszyna

Poprad

260

350

118

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

16.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

16.10.2015r.
godzinę 10:17 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

67

Łabowa

Kamienica

180

250

63

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

105

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

15.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

15.10.2015r.
godzinę 09:55 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

67

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

14.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

14.10.2015r.
godzinę 10:49 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

300

450

62

Łabowa

Kamienica

180

250

67

Stary Sącz

Poprad

400

490

134

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

13.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

13.10.2015r.
godzinę 10:22 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

203

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

60

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

95

Gołkowice

Dunajec

320

400

156

12.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

12.10.2015r.
godzinę 10:05 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

127

Muszyna

Poprad

260

350

90

Gołkowice

Dunajec

320

400

161

11.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

11.10.2015r.
godzinę 10:02 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

54

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

127

Muszyna

Poprad

260

350

90

Gołkowice

Dunajec

320

400

159

10.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

10.10.2015r.
godzinę 10:41 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

55

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

127

Muszyna

Poprad

260

350

90

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

09.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

09.10.2015r.
godzinę 10:25 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

300

450

55

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

127

Muszyna

Poprad

260

350

90

Gołkowice

Dunajec

320

400

160

08.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

08.10.2015r.
godzinę 10:07 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

76

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

128

Muszyna

Poprad

260

350

89

Gołkowice

Dunajec

320

400

158

07.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

07.10.2015r.
godzinę 10:25 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

128

Muszyna

Poprad

260

350

90

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

06.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

06.10.2015r.
godzinę 09:57 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

72

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

128

Muszyna

Poprad

260

350

90

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

05.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

05.10.2015r.
godzinę 10:17 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

57

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

129

Muszyna

Poprad

260

350

90

Gołkowice

Dunajec

320

400

153

04.10.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

04.10.2015r.
godzinę 09:55 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

212

Jakubkowice

Łososina

300

450

59

Łabowa

Kamienica

180

250

59

Stary Sącz

Poprad

400

490

130

Muszyna

Poprad

260

350

92

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

03.10.2015

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

03.10.2015r.
godzinę 10:09 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

213

Jakubkowice

Łososina

300

450

61

Łabowa

Kamienica

180

250

60

Stary Sącz

Poprad

400

490

131

Muszyna

Poprad

260

350

94

Gołkowice

Dunajec

320

400

152

02.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

02.10.2015r.
godzinę 10:03 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

214

Jakubkowice

Łososina

300

450

62

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

94

Gołkowice

Dunajec

320

400

165

01.10.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

01.10.2015r.
godzinę 09:58 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

83

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

300

450

65

Łabowa

Kamienica

180

250

62

Stary Sącz

Poprad

400

490

135

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

166

30.09.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

30.09.2015r.
godzinę 10:15 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

86

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

202

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

64

Stary Sącz

Poprad

400

490

138

Muszyna

Poprad

260

350

101

Gołkowice

Dunajec

320

400

167

29.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

29.09.2015r.
godzinę 10:13 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

89

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

204

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

300

450

74

Łabowa

Kamienica

180

250

68

Stary Sącz

Poprad

400

490

144

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

168

28.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

28.09.2015r.
godzinę 10:20 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

97

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

229

Jakubkowice

Łososina

300

450

85

Łabowa

Kamienica

180

250

75

Stary Sącz

Poprad

400

490

156

Muszyna

Poprad

260

350

117

Gołkowice

Dunajec

320

400

173

27.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

27.09.2015r.
godzinę 10:44 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

103

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

213

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

251

Jakubkowice

Łososina

300

450

107

Łabowa

Kamienica

180

250

93

Stary Sącz

Poprad

400

490

166

Muszyna

Poprad

260

350

129

Gołkowice

Dunajec

320

400

177

26.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

26.09.2015r.
godzinę 10:43 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

94

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

219

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

238

Jakubkowice

Łososina

300

450

100

Łabowa

Kamienica

180

250

82

Stary Sącz

Poprad

400

490

144

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

176

25.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

25.09.2015r.
godzinę 10:29 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

70

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

300

450

68

Łabowa

Kamienica

180

250

71

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

97

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

24.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

24.09.2015r.
godzinę 11:11 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

71

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

209

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

400

490

133

Muszyna

Poprad

260

350

96

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

23.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

23.09.2015r.
godzinę 10:20 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

53

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

400

490

137

Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

22.09.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.09.2015r.
godzinę 10:17 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

211

Jakubkowice

Łososina

300

450

56

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

144

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

145

21.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

21.09.2015r.
godzinę 11:41 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

201

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

215

Jakubkowice

Łososina

300

450

60

Łabowa

Kamienica

180

250

61

Stary Sącz

Poprad

400

490

150

Muszyna

Poprad

260

350

117

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

20.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

20.09.2015r.
godzinę 10:04 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

209

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

81

Stary Sącz

Poprad

400

490

132

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

19.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

19.09.2015r.
godzinę 10:09 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

207

Jakubkowice

Łososina

300

450

48

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

400

490

125

Muszyna

Poprad

260

350

85

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

18.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

18.09.2015r.
godzinę 09:53 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

67

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

207

Jakubkowice

Łososina

300

450

47

Łabowa

Kamienica

180

250

55

Stary Sącz

Poprad

400

490

125

Muszyna

Poprad

260

350

86

Gołkowice

Dunajec

320

400

144

17.09.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

17.09.2015r.
godzinę 10:07 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

67

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

207

Jakubkowice

Łososina

300

450

47

Łabowa

Kamienica

180

250

55

Stary Sącz

Poprad

400

490

124

Muszyna

Poprad

260

350

86

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

16.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

16.09.2015r.
godzinę 10:20 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

207

Jakubkowice

Łososina

300

450

48

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

124

Muszyna

Poprad

260

350

85

Gołkowice

Dunajec

320

400

138

15.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

15.09.2015r.
godzinę 09:59 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

67

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

48

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

125

Muszyna

Poprad

260

350

86

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

14.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

14.09.2015r.
godzinę 10:05 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

49

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

125

Muszyna

Poprad

260

350

86

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

13.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

13.09.2015r.
godzinę 10:07 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

69

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

50

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

126

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

12.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

12.09.2015r.
godzinę 09:56 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

50

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

124

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

11.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

11.09.2015r.
godzinę 10:20 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

50

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

124

Muszyna

Poprad

260

350

85

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

10.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

10.09.2015r.
godzinę 10:07 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

67

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

50

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

124

Muszyna

Poprad

260

350

84

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

09.09.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

09.09.2015r.
godzinę 09:56 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

64

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

51

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

122

Muszyna

Poprad

260

350

85

Gołkowice

Dunajec

320

400

139

08.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

08.09.2015r.
godzinę 10:02 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

69

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

51

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

131

Muszyna

Poprad

260

350

84

Gołkowice

Dunajec

320

400

140

07.09.2015r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

07.09.2015r.
godzinę 10:21 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

70

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

51

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

400

490

126

Muszyna

Poprad

260

350

90

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

06.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

06.09.2015r.
godzinę 10:21 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

210

Jakubkowice

Łososina

300

450

52

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

400

490

126

Muszyna

Poprad

260

350

87

Gołkowice

Dunajec

320

400

154

05.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

05.09.2015r.
godzinę 10:15 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

70

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

51

Łabowa

Kamienica

180

250

-

Stary Sącz

Poprad

400

490

125

Muszyna

Poprad

260

350

86

Gołkowice

Dunajec

320

400

147

04.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

04.09.2015r.
godzinę 10:03 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

200

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

51

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

400

490

128

Muszyna

Poprad

260

350

88

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

02.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

02.09.2015r.
godzinę 09:58 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

68

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

207

Jakubkowice

Łososina

300

450

48

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

122

Muszyna

Poprad

260

350

82

Gołkowice

Dunajec

320

400

142

01.09.2015 r.

Miejscowość

Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na

dzień

01.09.2015r.
godzinę 10:13 [cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

67

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

199

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

208

Jakubkowice

Łososina

300

450

49

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

400

490

122

Muszyna

Poprad

260

350

82

Gołkowice

Dunajec

320

400

142
data publikacji: 2015-09-01 | 10:58
data ostatniej modyfikacji: 2015-12-31 | 09:12