Wrzesień - Grudzień 2020

20.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 20.09.2020 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 75
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 226
Jakubkowice Łososina 200 350 46
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 151

19.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 19.09.2020 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 134
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 152

18.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 18.09.2020 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 50
Stary Sącz Poprad 300 400 134
Muszyna Poprad 260 350 103
Gołkowice Dunajec 320 400 152

17.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 17.09.2020 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 135
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 153

16.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 16.09.2020 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 79
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 228
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 136
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 155

15.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 15.09.2020 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 229
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 137
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 156

14.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 14.09.2020 Godzinę: 09:14

Nowy Sącz Dunajec 250 380 81
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 230
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 139
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 156

13.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 13.09.2020 Godzinę: 09:14

Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 232
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 140
Muszyna Poprad 260 350 107
Gołkowice Dunajec 320 400 158

12.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 12.09.2020 Godzinę: 09:14

Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 232
Jakubkowice Łososina 200 350 56
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 157

11.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 11.09.2020 Godzinę: 09:14

Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 234
Jakubkowice Łososina 200 350 57
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 146
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 158

10.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 10.09.2020 Godzinę: 09:14

Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 236
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 152
Muszyna Poprad 260 350 117
Gołkowice Dunajec 320 400 160

 

09.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 09.09.2020 Godzinę: 09:14

Nowy Sącz Dunajec 250 380 96
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 240
Jakubkowice Łososina 200 350 67
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 163
Muszyna Poprad 260 350 124
Gołkowice Dunajec 320 400 163

 

08.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 07.09.2020 Godzinę: 09:30

Nowy Sącz Dunajec 250 380 116
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 82
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 190
Muszyna Poprad 260 350 144
Gołkowice Dunajec 320 400 172

 

 

07.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 06.09.2020Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 232
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 158

 

 

06.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 06.09.2020Godzinę: 09:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 232
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 158

 

 

05.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 05.09.2020 Godzinę: 09:14

Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Grybów Biała Tarnowska 320 400 232
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 155

 

 

04.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 04.09.2020 Godzinę: 09:12

Nowy Sącz Dunajec 250 380 85
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 234
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 148
Muszyna Poprad 260 350 113
Gołkowice Dunajec 320 400 156

 

 

03.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 03.09.2020Godzinę: 09:04

Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 237
Jakubkowice Łososina 200 350

54

Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 154
Muszyna Poprad 260 350 122
Gołkowice Dunajec 320 400 158

 

 

02.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 02.09.2020 Godzinę: 09:19

Nowy Sącz Dunajec 250 380 92
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 238
Jakubkowice Łososina 200 350 60
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 160
Muszyna Poprad 260 350 120
Gołkowice Dunajec 320 400 161

 

 

01.09.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy (cm)

Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień: 01.09.2020 Godzinę: 09:21

Nowy Sącz Dunajec 250 380 85
Nowy Sącz Łubinka 300 380 225
Grybów Biała Tarnowska 320 400 238
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 78
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 165

 

 

data publikacji: 2020-09-01 | 09:31
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-21 | 10:24