Podstawowe zadania

Podstawowe zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

  • pełnienie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego,
  • współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne na terenie powiatu,
  • sporządzanie meldunków doraźnych i całodobowych o zdarzeniach i sytuacji kryzysowej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie,
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez służby dyżurne,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • podejmowanie działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia większej ilości osób lub mienia o większych rozmiarach, albo środowiska na znacznych obszarach

Pliki do pobrania

data publikacji: 2020-09-08 | 12:12
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-08 | 12:12