Struktura - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Struktura

Struktura Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

 


W sytuacji kryzysowej na podstawie Zarządzenia Starosty Nowosądeckiego uruchamia się dodatkowo:

- STANOWISKO – ds. współpracy z mediami – rzecznik prasowy
- STANOWISKO – ds. udzielania informacji w zakresie dróg
- STANOWISKO – ds. współpracy z geologiem, inspektorem nadzoru budowlanego
- STANOWISKO – ds. zgłoszeń interwencyjnych
- STANOWISKO – ds. technicznych
- STANOWISKO - ds. analizowania i prognozowania zagrożeń

redaktor: Michał Rak
data publikacji: 2011-07-13 | 11:49
data ostatniej modyfikacji: 2013-03-12 | 09:00