Struktura

Struktura Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  1. Starosta Nowosądecki,
  2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  3. Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  4. Stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, Stanowisko do spraw obrony cywilnej, Stanowisko do spraw obronnych.

W sytuacji kryzysowej na podstawie Zarządzenia Starosty Nowosądeckiego uruchamia się dodatkowo:

  • STANOWISKO – do spraw współpracy z mediami – rzecznik prasowy,
  • STANOWISKO – do spraw udzielania informacji w zakresie dróg,
  • STANOWISKO – do spraw współpracy z geologiem, inspektorem nadzoru budowlanego,
  • STANOWISKO – do spraw zgłoszeń interwencyjnych,
  • STANOWISKO – do spraw technicznych,
  • STANOWISKO - do spraw analizowania i prognozowania zagrożeń.
data publikacji: 2020-09-08 | 12:12
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-10 | 10:21