Skład zespołu

 

SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

 

  

Lp. Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Zespole

Stanowisko służbowe

1. Marek Kwiatkowski Przewodniczący Starosta Nowosądecki
2. st. bryg. Waldemar Kuźma Zastępca Przewodniczącego Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
3. mł.insp. Krzysztof Dymura Zastępca Przewodniczącego Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
4. Ryszard Wąsowicz Grupa monitorowania i analiz Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
5. Maria Olszowska Grupa zabezpieczenia logistycznego Kierownik Biura Prasowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
6. st. bryg. Paweł Motyka Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Zastępca Komendanta KM PSP w Nowym Sączu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP
7. bryg. Marian Marszałek Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
8. kom. Mariusz Bukowiec Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
9. nadkom. Waldemar Górowski Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
10. nadkom. Bogdan Łęczycki Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
11. ppłk Henryk Kiełbasa Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Sączu
12. ppłk SG Artur Gromala Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań KaOSG w Nowym Sączu
13. kpt. Józef Orzeł Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Działu Ochrony, Zakładu Karnego w Nowym Sączu
14. Michał Słaboń Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Krynickiej Grupy GOPR
15. Dariusz Gerhardt Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Prezes Sadeckiego WOPR
16. Grzegorz
Danek
Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Prezes Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych w Podegrodziu
17. Piotr Szyszka Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Komendant Straży Miejskiej w Krynicy - Zdroju
18. Krzysztof Michalik Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Państowe Gospodarsgwo Wodne Wody Polskie Zarządu Zlewni Dunajca w Nowym Sączu
19. Edward Michalik Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Nowym Sączu
20. Mariusz Stach Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Regionu Nowy Sącz TAURON Dystrybucja S.A.
21. Mariusz Stein Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu
22. Rafał Tokarz Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz
23. Mateusz Wójcik Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
24. Ewa Gondek Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Delegatury w Nowym Sączu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
25. Tadeusz Pytko Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Nowym Sączu z siedzibą w Podegrodziu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
26. Janusz Klag Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
27. Adam Czerwiński Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
28. Janusz Golec Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu
29. Laura Lichoń - Główczyk Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Geolog Powiatowy
30. Marcin Bołoz Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Nowym Sączu
31. Jacek Kulig Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Muszynie
32. Włodzimierz Zembol Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
33. Piotr Biedroń Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Stacji Hydro-Met IMGW w Nowym Sączu
34. Sławomir Kmak Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Dyrektor SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju
35. Bożena Hudzik Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej   Dyrektora SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
36. Halina Hajtek  Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
37. Dorota Dobrowolska Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
38. Luiza Piątkiewicz Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
39. Monika Dziedzina Grupa Zabezpieczenia Logicznego Sekretarz Powiatu
40. Małgorzata Bochenek  Grupa Zabezpieczenia Logistycznego  Skarbnik Powiatu 
41. Robert Brach Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Kierownik Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu
42. Stanisław Ryba Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
43. Bożena Szymańska  Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Z-ca Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

data publikacji: 2011-01-20 | 14:01
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-05 | 12:30