Skład zespołu

 

SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

 

  

Lp.

Funkcja pełniona w Zespole

Stanowisko służbowe

1

Przewodniczący

Starosta Nowosądecki

2

Z-ca Przewodniczącego

Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu

3

Z-ca Przewodniczącego

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu

4

Z-ca Przewodniczącego

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

5

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Nowym Sączu

6

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Naczelnik Sztabu KM Policji w Nowym Sączu

7

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Naczelnik Wydziału Prewencji KM Policji w Nowym Sączu

8

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Nowym Sączu

9

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Naczelnik Wydziału Granicznego  KaOSG w Nowym Sączu

10

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Kierownik Działu Ochrony, Zakład Karny w Nowym Sączu

11

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Naczelnik Krynickiej Grupy GOPR

12

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Prezes Sądeckiego WOPR

13

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Prezes Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych w Podegrodziu

14

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Komendant Straży Miejskiej w Krynicy - Zdroju

15

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

16

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Kierownik Gazowni w Nowym Sączu, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o.

17

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Kierownik Rejonu Dystrybucji Nowy Sącz TAURON Dystrybucja S.A.

 

18

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu

19

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz

20

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

21

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Kierownik Delegatury w Nowym Sączu, WIOŚ w Krakowie

22

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Nowym Sączu z siedzibą w Podegrodziu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

23

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

24

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

25

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu

 

26

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Geolog Powiatowy w Nowym Sączu

27

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Straż Ochrony Kolei - Komendant Posterunku w Nowym Sączu

28

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Straż Ochrony Kolei - Komendant Posterunku w Muszynie

29

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu

30

Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych

Kierownik Stacji Hydrol-Met IMGW w Nowym Sączu

31

Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej

Dyrektor SP ZOZ Szpital im. J.Dietla w Krynicy - Zdroju

32

Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej

Dyrektor SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

33

Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

34

Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej

Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

35

Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

36

Grupa zabezpieczenia logistycznego

Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego

37

Grupa zabezpieczenia logistycznego

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego

38

Grupa zabezpieczenia logistycznego

Pracownik ds. mediów Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
 Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

39

Grupa zabezpieczenia logistycznego

Kierownik Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu

40

Grupa zabezpieczenia logistycznego


Dyrektor Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

41

Grupa zabezpieczenia logistycznego

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

 

data publikacji: 2011-01-20 | 14:01
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-31 | 12:00