Rok 2019

  • Plan pracy i terminów posiedzień Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok.

data publikacji: 2019-02-12 | 11:07
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-08 | 12:14