Statut Powiatu

Uchwała Nr 127/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z 16 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 265/XXII/2013 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

Zmiany:

 • Uchwała nr 332/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r.

      w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.

 

Pliki do pobrania

 • Uchwała nr 231/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

     w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego

 

Pliki do pobrania

 

 • Uchwała Nr 177/XV/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2020 r.
  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
   

Pliki do pobrania

 • Uchwała Nr 82/IX/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 października 2019 r.
  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
   

Pliki do pobrania

 

 • Uchwała Nr 55/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r.
  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
   

Pliki do pobrania

 

 • Uchwała Nr 8/I/18  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 listopada 2018 r.
  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
   

Pliki do pobrania

 

 • Uchwała Nr 330/XXXIV/18  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018 r.
  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
   

Pliki do pobrania

 • Uchwała nr 227/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r.

     w sprawie zmiany uchwały nr 219/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.

 

Pliki do pobrania

 

 • Uchwała Nr 219/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 24 marca 2017 r.
  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
   

Pliki do pobrania

 

 • Uchwała Nr 197/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. 
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 265/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
   

Pliki do pobrania

 

 • Uchwała Nr 63/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015 r.
  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
   

Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:44
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-03 | 10:33