V kadencja

 • Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 listopada 2018 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 53/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 listopada 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 52/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 października 2018 r.

  w sprawie powołania stałej Komisji odbiorowej do odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach umowy nr ZPI.273.26.2018 z dnia 19 września 2018 r. na roboty budowlane polegające na rozbudowie...
 • Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 października 2018 r.

  w sprawie zasad archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM na lata 2014-2020),...
 • Zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 października 2018 r.

  w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji dla pracowników oraz klientów
 • Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 października 2018 r.

  w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r.

  wprowadzające politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 47/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 września 2018 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 września 2018 r.

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 września 2018 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • 1  2  3  4  5    22
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-15 | 10:29