VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

  w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników oraz zastępców dyrektorów i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

  w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

  w sprawie utworzenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego i jego funkcjonowania
 • Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r.

  w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 stycznia 2020 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2019 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 47/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2019 r.

  sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2019 r.

  w sprawie ustalenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • 1  2  3  4  5    7
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24 | 12:13