VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 lipca 2020 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie ...
 • Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 lipca 2020 r.

  w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Skarbowi Państwa na okres stanu zagrożenia epide...
 • Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

  w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z zakresu: komunikacji i transportu, budownictwa oraz turystyki.
 • Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2020 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 maja 2020 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,..
 • Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 kwietnia 2020 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
 • Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2020 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie...
 • Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 marca 2020 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r.

  w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • 1  2  3  4  5    8
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-13 | 15:11