VI kadencja

 • Zarządzanie Nr 23/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 października 2021 r.

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzanie Nr 22/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 października 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji ds. inwentaryzacji składników majątkowych systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
 • Zarządzanie Nr 21/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 września 2021 r.

  w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
 • Zarządzanie Nr 20/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 września 2021 r.

  w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji
 • Zarządzanie Nr 19/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 września 2021 r.

  w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzanie Nr 18/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 września 2021

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018r.zmienionego Zarządzeniem Nr 13/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lutego 2019r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 września...
 • Zarządzanie Nr 17/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 września 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2019r. zmienionego Zarządzeniem nr 43/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2019r. wprowadzającego Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie...
 • Zarządzanie Nr 15/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia zakresu robót zrealizowanych przez wykonawcę IMSTUDIO.PL Marcin Waśko w ramach umowy nr ZP.273.12.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. na roboty budowlane polegające na remoncie sali obrad w budynku Starostwa...
 • Zarządzanie Nr 13/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 września 2021 r.

  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • 1  2  3  4  5    12
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2021-10-20 | 12:07