VI kadencja

 • Zarzadzanie Nr 4/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2021 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarzadzanie Nr 3/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 lutego 2021 r.

  w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarzadzanie Nr 2/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 lutego 2021 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
 • Zarzadzanie Nr 1/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 stycznia 2021 r.

  w sprawie określenia zadań krajowego systemu - ratowniczo gaśniczego w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

  w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2021
 • Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2020 r.

  wprowadzające Instrukcję gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 listopada 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 grudnia 2020 r.

  w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Piwniczna-Zdrój – miasto, dla obrębu ewidencyjnego Piwniczna-Zdrój - powiat nowosądecki,...
 • 1  2  3  4  5    10
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-19 | 14:20