VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 marca 2020 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 lutego 2020 r.

  w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 lutego 2020 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
 • Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lutego 2020 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 stycznia 2020 r.

  w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Powiatu Nowosądeckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia
 • Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

  w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników oraz zastępców dyrektorów i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

  w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

  w sprawie utworzenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego i jego funkcjonowania
 • Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r.

  w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2020 roku
 • 1  2  3  4  5    7
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-23 | 12:37