VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 października 2019 r.

  wprowadzające Instrukcję inwentaryzacyjną dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 października 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Nowosądeckiego w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
 • Zarządzenie Nr 34/20219 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 września 2019 r.

  w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: obręb ewidencyjny Obłazy Ryterskie, jednostka ewidencyjna Rytro, obręb ewidencyjny Rytro, ...
 • Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2019 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.

  w sprawie powołania zespołu kontrolującego
 • Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.

  w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 sierpnia 2019 r.

  w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r.

  w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Punktu Kontaktowego HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza).
 • Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2019 r.

  w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 maja 2019 r.

  w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia i szacowania strat powodziowych w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek klęsk żywiołowych.
 • 1    2  3  4  5  6    8
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28 | 09:44