VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 59/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 58/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

  wprowadzające Instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 57/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 grudnia 2018 r.

  w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, niezwiązanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2018 r.

  dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 45/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zmienionego Zarządzeniem...
 • 1    4  5  6  7  8 
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28 | 09:44