Programy, granty, konkursy

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały 1493/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 21 października 2022 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Konsultacje odbyły się w okresie od 26 października do 8 listopada 2022 r. W tym czasie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu Współpracy na 2023 rok.

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-11-14
data ostatniej modyfikacji: 2022-11-14 | 12:44
planowana data dezaktywacji: 2022-11-30