Programy, granty, konkursy

Tryb pozakonkursowy "Mały Grant" - Stowarzyszenie „LIPNICZANIE” w Lipnicy Wielkiej „Poznajcie sądecką kulturę”

15 maja 2023  r.
 
Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie „LIPNICZANIE” w Lipnicy Wielkiej

Nazwa zadania:
„Poznajcie sądecką kulturę”

Termin realizacji zadania publicznego:
12.06.2023 r.  do dnia 31.08.2023 r. 

Data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:
09.05.2023 r.

Status oferty:
Dotacja przyznana

Wnioskowana kwota dotacji:
5.000- zł

Dotacja przyznana:
3.000,- zł

Termin i forma zgłaszania uwag:
Uwagi do oferty należy zgłaszać :
od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 22 maja 2023 r. 
(liczy się data wpływu uwag do Starostwa, a nie data nadania)

Poczta:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Osobiście:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Dziennik Podawczy, budynek przy ul. Jagiellońskiej 33
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Podmiot odpowiedzialny za realizację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Nazwa wydziału Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Kontakt: 18 41-41-832,  18 41-41-813
e-mail: mskwarka@nowosadecki.pl 

Poniżej skan oferty o formularz uwag

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-05-15
data ostatniej modyfikacji: 2023-07-04 | 09:34
planowana data dezaktywacji: 2023-05-23