Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Informacja Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23.05.2024 r. o wyniku przetargu pisemnego ograniczonego

Informacja Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23.05.2024 r. o wyniku przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w jednostce ewid. Podegrodzie, obręb ewid. Podrzecze, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.

Podstawa prawna: §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213)
1. W dniu 14 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, został przeprowadzony przetarg pisemny ograniczony.
2. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego obj. księgą wieczystą Nr NS1S/00022267/, położonej w obrębie Podrzecze, gmina Podegrodzie, oznaczonej jako działka ewid. nr 56/19 o pow. 0,0759 ha.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-05-27
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-27 | 14:58
planowana data dezaktywacji: 2024-06-11