Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami/ zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień,  jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym  2017 i zmieścił go na stronie internetowej. Szczegóły planu postępowań znajdują się w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Beata Zięcina-Kasieczka
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2017-01-25 | 09:45
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-17 | 11:19