Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2022 ROK

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami/ zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2022, zamieścił plan w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego  szczegóły planu postępowań znajdują się w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania

redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2022-01-17 | 10:46
data ostatniej modyfikacji: 2022-11-08 | 12:34