Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945)
   
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2492)
   
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.)
   
 • Uchwała Nr 1113/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2022 r.
  https://www.bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2021/art301.html

   
 • Uchwała Nr 1143/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2022 r.
  https://www.bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2021/art333.html

   
 • Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
  https://www.bip.nowosadecki.pl/prawo/zarzadzenia_starosty/vi_kadencja/do_2021_roku/page7.html

   
 • Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
  https://www.bip.nowosadecki.pl/prawo/zarzadzenia_starosty/vi_kadencja/do_2021_roku/page3.html

   
 • Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zmienionego Zarządzeniem Nr 15/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2021 r.
  https://www.bip.nowosadecki.pl/prawo/zarzadzenia_starosty/vi_kadencja/do_2021_roku/page1.html              

   
 • Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zmienionego Zarządzeniem Nr 39/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2021 r.
  https://www.bip.nowosadecki.pl/prawo/zarzadzenia_starosty/vi_kadencja/od_2022_roku/art9.html

 

redaktor: Anna Ślipek
data publikacji: 2022-03-16 | 13:47
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-17 | 14:23