Klub Radnych "Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna"

Przewodniczący: Andrzej GANCARZ
Członkowie Klubu:
Krzysztof BODZIONY
Marian DOBOSZ
Józef GłÓD
Paweł ŁABUDA
Marek KIEŁBASA
Piotr OGORZAŁEK
Ewa ZIELIŃSKA

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-01-03 | 14:08
data ostatniej modyfikacji: 2023-06-22 | 11:35