Komisja Edukacji i Sportu 2007-02-22

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 22 lutego 2007 r. (czwartek)  godz. 8:50 Posiedzenie Komisji na Sali Konferencyjnej (p. 207) Starostwa Powiatowego Wspólny wyjazd spod siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
o godz. 9:15 od ul. Konarskiego

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki na 2007 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 356/XXXVIII/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 251, poz. 1746 z 2006r.).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru radnych do komisji przeprowadzającej postępowanie o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  6. Wizyta w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
    w Nawojowej.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:07