Komisja Edukacji i Sportu 2007-03-30

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 30 marca 2007 r. (piątek)  o godz. 11:00
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Powiatem Nowosądeckim.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie:
  1. ustalenia regulaminu:
   określającego szczegółowe zasady udzielania i rozliczania  dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
   podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki,
  2. likwidacji Internatu w Zespole Szkół im. Władysława Orkana  w Marcinkowicach,
  3. aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia:
   Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,
   Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
   Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w  Starym Sączu.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:11