Komisja Edukacji i Sportu 2007-06-20

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007 r. (środa) o godz. 12:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.
 5. Ocena stanu współpracy międzynarodowej szkół powiatu, wykorzystanie funduszy unijnych.
 6. Sport w szkole – ocena bazy sportowej, analiza planu inwestycji sportowych.
 7. Informacja nt. funkcjonowania MOS PN.
 8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji – informacja oraz ocena stanu przygotowań.
 9. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia Technikum Leśnego w Zespole Szkół Zawodowych im. W. Orkana w Starym Sączu do prowadzenia resortowego.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:14