Komisja Edukacji i Sportu 2007-11-15

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2007 r. (czwartek) o godz. 13:30 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Informacja nt. bezpieczeństwa w szkołach.
  4. Zapoznanie się z projektem inwestycji remontowych w placówkach oświatowych na terenie powiatu nowosądeckiego.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:20