Komisja Edukacji i Sportu 2007-11-27

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:27 listopada 2007 r. (wtorek) o godz. 14:30 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008.
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie regulaminu określającego tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
  5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustanowienia regulaminu podziału środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:17