Komisja Edukacji i Sportu 2008-02-20

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 20 lutego 2008 r. (środa) o godz. 12:00
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33,
Sala Konferencyjna (207) - I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programów zamierzeń inwestycyjnych na lata 2008-2010 w zakresie powiatowej infrastruktury drogowej, inwestycji oświatowych oraz inwestycji w ochronie zdrowia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 138/12/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marcinkowicach.
  5. Zapoznanie się z informacją nt. pozyskanych środków pozabudżetowych.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Uprzejmie informuję, iż projekty Uchwał zostaną przesłane Państwu w materiałach na
XIV Sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:25