Komisja Kultury i Ochrony Dóbr Kultury - porządek obrad VI Kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komisja Kultury i Ochrony Dóbr Kultury - porządek obrad VI Kadencja

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 (wideokonferencja).

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 14:30 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, sala konferencyjna, pokój 207 – I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 15:15 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala konferencyjna pokój 207 – I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:45 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala konferencyjna pokój 207 – I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 4 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 14:45, Hotel "Perła Południa" w Rytrze, Rytro 380, Sala konferencyjna nr 1

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala konferencyjna pokój 207 – I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala konferencyjna pokój 207 – I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 6 marca 2019 r. (środa) o godz. 14:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala konferencyjna pokój 207 – I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 5 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala konferencyjna pokój 207 – I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 13:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala konferencyjna pokój 207 – I piętro.

data publikacji: 2018-12-17 | 09:48
data ostatniej modyfikacji: 2020-04-20 | 14:43