Komisja Mienia i Infrastruktury 2008-09-25

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 25 września 2008 r. ( czwartek ) o godz. 14.30 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala konferencyjna (207)- I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 177/88 i 177/89 położonych w Marcinkowicach, stanowiących własność powiatu nowosądeckiego oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży działek.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Protokoły komisji

 
data publikacji: 2008-09-24 | 08:48