Komisja Mienia i Infrastruktury 2008-12-03

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 3  grudnia  2008 r. ( środa )  o godz. 16.00 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
  2. Analiza wykonania prac remontowych na drogach powiatowych.
  3. Ocena przygotowania do zimowego utrzymania dróg.
  4. Informacja o stanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego na dzień 25 listopada 2008 r.
  5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 r.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Protokoły z komisji        

data publikacji: 2008-12-03 | 08:00